Alimar     Aveni     Císařství     Lumeni     Okonti     Převtělení     Trpaslíci

 

Na Domhanu odedávna přežívalo apokalypsu sedm rozličných ras, jež vždy dokázaly znovu vybudovat svá sídla. Jsou to tradicionalisté z jižní země Alimar, zakládající si na své cti. Jejich sousedé z Císařství, plně věřící pouze technologii a zavrhující magii. Přírodě a všemu živému oddaní Aveni, obývající své létající město. Na magii závislí volnomyšlenkářští Lumeni ve své barevné horské citadele. Hrdinní a silní Trpaslíci pracující ve svém podzemním městě. Vynalézaví Převtělení, kteří rozumí esenci všeho jako nikdo jiný. Tajemná sedmá rasa Okontů, o níž se vypráví bezpočet legend, o jejichž pravdivosti se lze jen domnívat.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"