Alimar     Aveni     Císařství     Lumeni     Okonti     Převtělení     Trpaslíci

Geografie
Okonti, neboli Lid z Kontis, jak sami sobě říkali, byli národem obývajícím městský stát Kontis, ležící v severozápadní části Domhanu. Z jihu a východu jej obklopovala Pustina a celkově bylo Kontis značně vzdálené od ostatních národů žijících na Domhanu.

 

Známá města, místa a lokality
Kontis – město, které dalo název i celému městskému státu. Bylo centrem vzdělanosti a obchodu na Domhanu. Po té, co Okonti zmizeli při nepovedeném pokusu jejich vladaře Roddara zastavit provždy kataklyzmata, z města zbyly neobydlené ruiny.
Knihovna v Kontis – knihovna nacházející se ve vysoké věži v Kontis. Byla známá svými svazky zejména z mnoha oborů magie, alchymie a přírodních věd.
P.S.O.V.- Pokusné středisko okontských věd – laboratoře a alchymistické dílny nedaleko města.
Vladařův palác – původně velká a honosná stavba v samém centru města, dnes z ní zbyly jen ruiny a podzemí
Svatyně Dračího řádu – zbytky staré svatyně na okraji města, předpokládá se, že ve své době to pro Okonty byla stavba velkého významu.

 

Systém vlády
V čele městského státu byl vladař a pod ním městská rada, tvořená zástupci důležitých organizací ve městě. Vladař byl dědičný titul.

 

Sociální systém, rodina a vzdělání
Je známo, že každá dobře situovaná rodina Okontů vlastnila alespoň jednoho pomocníka – kuara. Mít takového sluhu bylo otázkou prestiže.
Okontí děti byly ve věku šesti let prakticky svěřeny do výchovy městského státu a samotní rodiče na jejich vzdělání neměli dále vůbec žádný vliv. Tento systém zajišťoval všem obyvatelům Kontis stejnou šanci na vzdělání a budoucí uplatnění záviselo jen na každém jednotlivci, jeho píli a snaze, bez vlivů jeho rodiny. Výjimku tvořila vladařova linie potomků.

 

Víra, kultura a zvyky
Okonti se nikdy nepřikláněli k víře v Mága ani ve Stvořitele a zásadně se nestavěli na žádnou stranu při rozmíškách mezi národy. Díky této důsledné neutralitě se Kontis stalo místem, kde jednotlivé národy mohly řešit své spory podáním žaloby u nezávislého soudu.Pro jednotlivé národy bylo otázkou prestiže mít v Kontis své trvalé diplomaty, kteří svůj národ zastupovali nejen při soudních jednáních, ale také při dalších významných příležitostech.
Okonti používali zvláštní runové písmo, které ryli do hliněných destiček. Toto písmo si střežili a pro ostatní národy spisy přepisovali. Stejně tak si snažili zachovat svoji kulturu, která se vyznačovala až posvátnou úctou k drakům. Po celém kontinentu byly známé šperky a keramika s dračími motivy, pocházející z Kontis. Při obřadech a důležitých setkáních používali masky stylizované do podob dračích hlav.

 

Magie, technologie a zaměření

Okonti vynikali svou technologickou a magickou vyspělostí, měli i své výzkumné centrum – P.S.O.V, kde pracovali i s kombinacemi magie a vědy. Známí byli i tvorbou svých pomocníků – kuarů. Pokusy s esencí se staly i jejich zhoubou – roku 373 se jejich poslední vladař Roddar pokusil ukončit kataklyzma a způsobil vyhlazení celého národa Okontů.

 

Stručná historie poslední doby
Po roce 373 Kontis už jen chátralo. Když do města roku 499 dorazily výpravy z šesti národů, nalezly zde jen ruiny. Po té bylo město vyhlášeno z důvodu možných propadů a sesuvů neudržovaných trosek jako nebezpečné území a všechny národy se shodli, že toto místo nebudou navštěvovat.

 

Náhled na cykly a přežití kataklyzmat
Okonti zastávali názor, že za kataklyzmata může vzájemná nevraživost Mága a Stvořitele.
Díky své vyspělosti přežili Okonti každé kataklyzma ze všech národů s nejmenšími ztrátami. Legendy vypráví, že pokaždé se začátkem kataklyzmatu uzavřeli své město a skryli jej před okolním světem. Není přesně známo, jak se jim to podařilo.

 

Známé osobnosti
Roddar – poslední vladař, roku 373 způsobil konec kataklyzmatu a vyhlazení národa Okontů.
Meeran – dobrý přítel Roddara, snažil se mu jeho konání rozmluvit. Velmi schopný alchymista.

 

 

 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"