Alimar     Aveni     Císařství     Lumeni     Okonti     Převtělení     Trpaslíci

“Stvořitel? Mág? Jebať je oba, my jsme lid Thoreka!”

Trpaslíci, jinak též nazýváni Vousatý národ či lid, jsou sice menšího vzrůstu, o to však větší odolnosti a silného

charakteru. Ať už si pod tím pojmem každý představí, co chce, nejspíš se trefí. Jsou hrdí, bojovní, ale také věrni tradicím, svému rodu a hlavně tomu nejoblíbenějšímu – svým dolům, pivu a houbičkám. I díky své odhodlanosti, tvrdohlavosti a pokroku jsou považováni za sice hrubý, ale přesto jeden z nejvíce technicky zdatných národů Domhanu. A každý trpaslík si svou hroudu i pivo chrání, to si pište, inač dostanete po kebuli.

 

Geografie
Síně a manufaktury trpaslíků se nalézají na severu Domhanu, doslova pod horami. Jejich podzemní síně protkávají celé Dračí hory a táhnou se od východního pobřeží kontinentu až k hranicím na západě s Převtělenými, se kterými sdílí jak povrch, tak podzemní tunely. Jejich jižní hranici tvoří řeky Lei’Thé a Kali’esh. Podnebí na severu je chladné a nehostinné, ale sveřepý národ, jakým trpaslíci jsou, mu odolává již věky bez větších problémů. Dál na sever od trpaslíků je jen led, hory a víc ledu, ani houby už tam nerostou, takže proč by tam nějaký trpoš lezl, že?

 

Známá města, místa a lokality
I přesto, že trpaslíci budují svá sídla primárně pod zemí, stále mají až na povrch zasahujících několik významných uzlů jejich podzemní říše.
Historické i současné sídlo trpasličího krále je město Dervarven nalézající se ve středu jejich říše u jižních hranic. Mezi další významné nadzemní uzly patří města Hefaris a Govannon, pod nimiž můžeme nalézt největší trpasličí kovárny a hutě produkující trpasličí zboží v obrovských objemech, odkud je dále distribuováno po celé říši.
V neposlední řadě je třeba zmínit i Bránu Severu jakožto povrchovou pevnost kontrolující východní oblasti trpasličího království a jednu z mála povrchových provincií, kde vousatý lid provozuje i jakous takous zemědělskou činnost.

 

Systém vlády
Po pohnutých historických událostech a občanské válce probíhající ještě několik let zpět na trůn usedl král Barran Runovládce a nastolil opět královskou dynastii a víru v tradice a Thoreka. Kolem krále se točí poradní sbor z nejvýznamnějších trpasličích baronů, runových kovářů a kazatelů tradic, který poskytuje králi cenné rady. Je však na Barranovi, jak se k radám postaví, neboť v současné chvíli je on svrchovaným králem pod horami. Král sídlí ve městě Dervarven, kde přijímá i vyslance a obchodníky ostatních národů.
Král je zároveň vrchním generálem trpasličích vojsk, z něhož se rekrutuje jeho výkonná skupina nejzasloužilejších trpaslíků.

 

Sociální systém, rodina a vzdělání
Vousatý národ velmi dbá na rodovou příslušnost a své předky. Skupiny trpasíků se sdružují do rodů, které se starají o své děti i dospělé jedince. Nejvýznamnější trpaslíci z takových rodů si říkají baroni a rodu vždy vládnou v souladu s nařízeními krále. Každý mladý trpaslík tráví roky výchovou pod svým mistrem, kde se učí trpasličímu řemeslu a rozvíjí své dovednosti. Zároveň každý jedinec, ať už rodu mužského či méně mužského, musí odsloužit několik let ve vojsku, aby nabral zkušenosti pro případ nutnosti obrany říše.

 

Víra, kultura a zvyky
Trpaslíci věří, že prvním z jejich národa byl Thorek, nejmocnější t’pajzl, který kdy žil. To on vyvedl národ na sever, kde založil mocnou říši pod horami. Víra v Thoreka zažila svůj vzestup i pád, v současné chvíli však trpaslíci opět ve svých síních Thoreka opěvují a víra v něj je znovu na vzestupu.
Pod horami se často ozývá zpěv bujarých písní prosycených vůní hub a alkoholu, kterého si každý vousatý dopřeje bohatou porci, kdykoli po perném dni může.
Stvořitel, Mág a jejich věčný spor? Jebat to, dokud teče houbové pivo proudem, a kree’pu leze jinam, trpaslík tyhle otázky neřeší.

 

Magie, technologie a zaměření
Pokud hledáte nejzručnější kováře, řemeslníky či zbrojíře, najdete je zde, v síních pod horami. Trpaslíci neuznávají magii (kromě jejich runové), ovšem svůj um v řemeslné výrobě dovedli téměř k dokonalosti. Jsou jediní, kteří svou produkci zaměřili na výrobu palných zbraní a jiné techniky, založené na jejich skoro výlučných znalostech. To obnáší i jejich velice rozvinutý důlní průmysl, neboť trpasličí hutě požírají enormní množství nerostných surovin, jako je uhlí, železná ruda, ale i jiné, ze země vydolované kovy. Nejtěžší techniku a stroje najdete právě zde, u trpaslíků.

 

Stručná historie poslední doby
Občanská válka mezi klany Trolševiků a Vůdcem Adolferem II. zamrzla na mrtvém bodě. Zvrat nastal roku 505. Během “Noci smrti dvou vládců” 15.12.505 byli zavražděni představitelé Trolševiků, stejně jako Vůdce Adolfer II. a jejich nejbližší. Pro zbytky vlády těchto stran to byla poslední kapka a oba klany vytáhly proti sobě plnou silou. Ztráty na obou stranách byly nezměrné.
Pak z hlubin západních tunelů znovu vystoupili na světlo zastánci tradic v čele s Barranem Runovládcem. Barran sjednotil mnoho trpaslíků a na své straně měl krom trpasličích znalostí run i neviditelné bytosti, které mu pomáhaly. V bitvě o Dervarven na podzim roku 507 Barran Runovládce nakonec zvítězil a ukončil staletí bojů mezi znepřátelenými stranami trpaslíků. Ti, kteří přežili, mu provolali slávu a zvolili si vojvodu za svého nového krále. Tak usedl Barran Runovládce na trpasličí trůn a stal se vládcem zdecimovaného vousatého národa. Začala znovu vláda tradičních trpasličích zvyklostí a víry v Thoreka.

 

Náhled na cykly a přežití kataklyzmat
Trpaslíci si již zvykli na život v podzemí, a jako takoví přežívají i příchod Vykonavatele. Ještě více opevní své štoly, zablokují neužívané a nepotřebné tunely a doslova zalezou pod zem, kde se brání přívalu kree’pu. Stejně tak svá nadzemní sídla promění před příchodem zkázy v téměř nedobytné pevnosti, ježící se hlavněmi děl. Povídá se, že měli nespočetněkrát namále, ale vždy si nakonec poradili a kataklyzma úspěšně překonali. Ano, vědí, že to čas od času přijde, a tak zbrojí a chystají dlouhodobé zásoby, aby těch 500 let bojů překonali.

 

Známé osobnosti
Thorek, první z Trpaslíků, toho musí znát každý vousatý, jo?!
Barran Runovládce je náš největší král a vládce, ať žije Barran, hej!
Thoribalda Vypravěče poslouchej, ten ví o tradicích snad vše a vede kazatele tradic.
A nezapomeň též na Gavrena Runoděje, který zastupuje na sněmu a u krále všechny znalce run i kováře.
No a pozor na Brunghildu, které král dopřává až moc sluchu na ženskou, co se stará o… co je třeba… au, za co?!

 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"