Salinan je svět stvořený mocným Mágem jako místo, které se mělo stát jeho vlastním rájem, kam se uchýlil před Stvořitelovým hněvem a kde měly v poklidu žít dva národy Prastarých, vykázaných Stvořitelem kvůli pýše Mága do zapomnění. 

Mágův svět vzkvétal. Díky všudypřítomné magii kouzelný národ Prastarých udržoval vše v plné síle a kráse a druhý národ, který magii necítil a ovládat nedokázal, na oplátku budoval města a rozvíjel technologii. Ze soužití těchto dvou národů postupně vznikaly rozličné rasy, které se zabydlovaly ve všech koutech světa a zakládaly nové civilizace.

Mág věřil, že do jiného světa síla Stvořitele nedosáhne. Ale je možné se nadobro ukrýt před někým, kdo je všemocný? Třebaže Stvořitel není schopen opustit svou sféru, jeho vliv dosáhne všude. Za pomoci svého věrného Vykonavatele se Stvořitel pokusil Mága i s jeho výtvorem zničit a získat zpět část své moci, kterou mu Mág ukradl. Mágovo odhodlání ubránit svůj výtvor však bylo tak silné, že Stvořitelovy sluhy zničil a poslední zrnka svého světa zachránil. 

Od tohoto střetu je Salinan odsouzený k neustálému střídání rozkvětu a naprosté zkázy. Každé dva tisíce let přijde apokalypsa z rukou Vykonavatele a jeho stvůr, které se v každém cyklu rozšíří dále a hlouběji do Salinanu, kde poté skýtají smrtelné nebezpečí pro každého, kdo by se opovážil vstoupit na jejich území. Řada moří či hor tohoto světa se tak stala smrtelnou, nepřekonatelnou pastí. 

V Salinanu odedávna přežívalo apokalypsu sedm rozličných ras, jež vždy dokázaly znovu vybudovat svá sídla. Jsou to tradicionalisté z jižní země Alimar, zakládající si na své cti. Jejich sousedé z Císařství, plně věřící pouze technologii a zavrhující magii. Přírodě a všemu živému oddaní Aveni, obývající své létající město. Na magii závislí volnomyšlenkářští Lumeni ve své barevné horské citadele. Hrdinní a silní Trpaslíci pracující ve svém podzemním městě. Vynalézaví Převtělení, kteří rozumí esenci všeho jako nikdo jiný. Tajemná sedmá rasa Okontů, o níž se vypráví bezpočet legend, o jejichž pravdivosti se lze jen domnívat.

 

 

Letopočet na Salinanu

Každá dvě milénia je Salinan stižen pohromou globálních rozměrů. Svět je bičován blesky, po setmělé obloze plují mračna temnější než hlubiny oceánu, země se chvěje a zástupy bestií útočí a ničí vše, co jim přijde do cesty.

Protože se tento cyklus opakuje s železnou pravidelností již od počátku věků, každý z národů obývajících kontinent si vypracoval svůj způsob, jak kataklyzmatu čelit a připravuje se na jeho přežití dlouhá desetiletí před jeho očekávaným příchodem.

Nástup každého kataklyzmatu je pro obyvatele Salinanu natolik stěžejní, že jej berou jako začátek letopočtu. Kataklyzma obvykle trvá 500 let, poslední však bylo kratší a skončilo roku 373. Nikdo však neví, kolik těchto cyklů už svět přestál, ačkoli u některých národů jsou známé zápisky zahrnující popis několik cyklů zpět. 

Náš děj se odehrává roku 523 od začátku posledního kataklyzmatu.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"