Politická mapa  Vznik Salinanu   Letopočet na Salinanu   Stezky   Západní cíp

Salinan je svět stvořený mocným Mágem jako místo, které se mělo stát jeho vlastním rájem, kam se uchýlil před Stvořitelovým hněvem a kde měly v poklidu žít dva národy Prastarých, vykázaných Stvořitelem kvůli pýše Mága do zapomnění. 

Mágův svět vzkvétal. Díky všudypřítomné magii kouzelný národ Prastarých udržoval vše v plné síle a kráse a druhý národ, který magii necítil a ovládat nedokázal, na oplátku budoval města a rozvíjel technologii. Ze soužití těchto dvou národů postupně vznikaly rozličné rasy, které se zabydlovaly ve všech koutech světa a zakládaly nové civilizace.

Mág věřil, že do jiného světa síla Stvořitele nedosáhne. Ale je možné se nadobro ukrýt před někým, kdo je všemocný? Třebaže Stvořitel není schopen opustit svou sféru, jeho vliv dosáhne všude. Za pomoci svého věrného Vykonavatele se Stvořitel pokusil Mága i s jeho výtvorem zničit a získat zpět část své moci, kterou mu Mág ukradl. Mágovo odhodlání ubránit svůj výtvor však bylo tak silné, že Stvořitelovy sluhy zničil a poslední zrnka svého světa zachránil. 

Od tohoto střetu je Salinan odsouzený k neustálému střídání rozkvětu a naprosté zkázy. Každé dva tisíce let přijde apokalypsa z rukou Vykonavatele a jeho stvůr, které se v každém cyklu rozšíří dále a hlouběji do Salinanu, kde poté skýtají smrtelné nebezpečí pro každého, kdo by se opovážil vstoupit na jejich území. Řada moří či hor tohoto světa se tak stala smrtelnou, nepřekonatelnou pastí. 

Na kontinentu Domhan na Salinanu odedávna přežívalo apokalypsu sedm rozličných ras, jež vždy dokázaly znovu vybudovat svá sídla. Jsou to tradicionalisté z jižní země Alimar, zakládající si na své cti. Jejich sousedé z Císařství, plně věřící pouze technologii a zavrhující magii. Přírodě a všemu živému oddaní Aveni, obývající své létající město. Na magii závislí volnomyšlenkářští Lumeni ve své barevné horské citadele. Hrdinní a silní Trpaslíci pracující ve svém podzemním městě. Vynalézaví Převtělení, kteří rozumí esenci všeho jako nikdo jiný. Tajemná sedmá rasa Okontů, o níž se vypráví bezpočet legend, o jejichž pravdivosti se lze jen domnívat.

 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"