Politická mapa  Vznik Salinanu   Letopočet na Salinanu   Stezky   Západní cíp

Od roku 499, kdy se národy domluvily na prvních náznacích budoucí spolupráce, bylo jasné, že bude třeba zabezpečit průchod karavan od jednoho národa k druhému přes obávanou Pustinu. Jako nejlepší řešení se ukázalo založit skupiny, které budou znát nástrahy Pustiny jako žádný jiný. Během několika let se z těchto skupin zformoval řád Ochránců. 

Ochránci se po dlouhé roky snaží vytvořit v rámci možností bezpečné stezky, po kterých bude možné přepravovat zboží či cestovat napříč kontinentem. K tomu bylo kromě samotných stezek nutné vybudovat osady, Ochránci nazývané Stanice, kde by nejen oni, ale všichni členové karavan měli možnost odpočinku za relativně bezpečnými zdmi. K vybudování Stanic velmi přispěly smlouvy, které uzavřeli Ochránci s uskupením známým jako Síť. Zatímco Ochránci se starají o existenci osad jako takových a o jejich bezpečnost před okolním, často velmi nepřívětivým světem, Síť zajišťuje pohostinské a ubytovací služby. 

Stanice se nacházejí jedna od druhé ve vzdálenosti den cesty karavany, v závislosti na terénu. Různé jsou jejich velikosti. Naprostá většina z nich má minimální posádku, často se skládající pouze z jednoho Ochránce a jednoho člena Sítě, a ani nemají jméno – pouze číslo. Ale existují i velké Stanice, vzniklé na křižovatce stezek. Největší z nich, nacházející se nedaleko mýty opředeného města Kontis, dostala jméno Nová Naděje. Na druhou stranu ale existují i Stanice bez trvalé posádky.

Nyní se píše rok 524. Od oficiálního založení řádů uplynulo již 21 let a pohyb na stezkách se stal denním chlebem nejen Ochránců, ale společně s nimi i pro mnoho kupců, diplomatů a různých specialistů, zejména členů napříč ostatními Řády. Zatímco místy je průchod po stezce jen nudná a relativně bezpečná rutina, stále existují části, po nichž si i zkušený Ochránce oddechne, pokud se mu povede převést tudy karavanu s celým nákladem a bez jakékoli ztráty na životech. Zatímco místy je největším nepřítelem nevyzpytatelný terén, jinde jsou to pravidelné útoky kree´pu či jiných bestií přežívajících v Pustině a lačnících po čerstvém masu, zatímco v dalších částech zase můžete narazit na nomádské kmeny, které nejsou příliš nadšeny z toho, že přes jimi nárokované území prochází někdo cizí.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"