Politická mapa  Vznik Salinanu   Letopočet na Salinanu   Stezky   Západní cíp

Západní Cíp, kdysi velká aglomerace, která se počítala jako druhé město Okontí říše, se rozkládá na západní straně kontinentu, severně od Zlatého moře. Staré znalosti praví, že v době jeho fungování a největšího rozkvětu před začátkem minulého kataklyzmatu mohlo čítat na svém území až 300 000 hlav, jak samotných Okontů a příslušníků ostatních národů, tak kuarů, které Okonti posledních pár tisíc let hojně využívali na práci. Ve srovnání s Kontis se dá říct, že bylo město druhým středobodem Okontí říše. Tak alespoň praví naše pamět i záznamy, které se o městě dochovaly.
To je ovšem dávno. Tedy jeví se to dávno z hlediska posledních dějinných událostí. Ještě 150 let zpět město fungovalo. Pak vládce Roddar spustil svůj plán a většina obyvatel města prostě zmizela. To je ovšem jiný příběh. Dnes Západní Cíp spadá do sféry vlivu národa Převtělených, kteří jakožto nejbližší sousedé před zhruba 100 lety zbytky města prostě vzali za své, začlenili do své říše a dodnes město drží pod svou správou.
Ač na území Převtělených, město je rozlehlé a národ z Ledových ostrovů ho doposud neobsadil celé, ba ani neprozkoumal všechna zákoutí a pozůstatky, které po Okontech v aglomeraci zůstaly. Dál se o to však všemožně snaží. Aby si usnadnili práci a zároveň dokázali oblast lépe spravovat, rozdělili Převtělení město na sedm statutárních oblastí. Jako své centrum kontrolují primárně oblasti přístavu, kde opravili a zřídili své loděnice spojující město se zbytkem ostrovů. Dále pak spravují část, která byla tradičně oblastí elit, ambasád a místem, kde se národy setkávaly a obchodovaly, a v neposlední řadě si ponechali také vojenskou část oblasti. Ostatní části sice též spadají pod jejich vládu, ale jejich vliv zde není až tak koncentrovaný. Zvláštním případem je takzvaná Oblast 7, kterou po vzniku řádů královna za jistých úmluv a podmínek věnovala do správy spojenému úsilí řádů, aby zde mohlo vzniknout vše, co si řády předsevzaly za své.

A právě v této oblasti se nyní roku 524 nalézá ona významná a nyní otevřená Brána Draků a tedy průchod do Nového Světa.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"