Alimar     Aveni     Císařství     Lumeni     Okonti     Převtělení     Trpaslíci

Jejich území, rozprostírajícímu se na východním pobřeží, se říká Země Světel. Jsou národem, který uctívá Mága, a po jeho vzoru spjal svůj život s magií, miluje magii a staví na ní celý svůj život. Po mnoho generací Lumeni využívají magii prakticky ke všemu. Ale přesně jak se říká v příbězích, každá magie má svoji cenu. Všudypřítomné magické reziduum způsobuje v zemi Lumenů chaos a nestabilitu. Slunce byste se zde snažili zahlédnout marně, na obloze panuje šero až přítmí protkané barevnými záblesky z neustálých magických bouří. Magický smog prostupuje vším a způsobuje, že i sebemenší zrníčko prachu vydává svou barevnou záři.

 

Geografie
Země Světel je vesměs určena přírodními hranicemi. Na severu je touto hranicí řeka Kali´esh, na severozápadě pak Behemontí hory, v nichž pramení řeka Laen´sinn, dále tvořící západní hranici Země Světel. Delta řeky Laen´sinn, neboli také Freidonská delta je častým dějištěm bojů mezi Lumeny a Císařstvím, neboť oba národy na toto území vznášejí nárok. Ne, že by ve Freidonské deltě bylo něco zajímavého, jde spíše o věčnou rivalitu těchto dvou národů. Na jihu a na východě pak území Lumenů sahá až na pobřeží a ještě o kousek dále.
Země Světel je převážně hornatá, zarostlá hustými a mnohdy neproniknutelnými lesy. O dřevo a kámen tak Lumeni nemají nouzi, ovšem zemědělství zdejší podmínky příliš nepřejí. Nejde jen o ráz krajiny, ale také o absenci slunečního světla a neustálé magické bouře. Místní příroda je typickou ukázkou chaosu a rozkladu způsobeného nezkrocenou magií.

 

Známá města, místa a lokality
Lumeni po generace přežívají cykly ve svých citadelách. Těch je celkem šest. Největší a nejvýznamnější z nich je Ayworen na severu země v Behemontích horách. Další jsou Stelier, Narhmesis, Natheris, Mithress a silně opevněný přístav Freidon.
Dalším významným místem, který zná každý Lumen, je Zpívající hvozd na jihu země nedaleko citadely Mithress. Toto magické místo je opředeno mnoha legendami. Každý, kdo do lesa vejde, se nikdy nevrátí stejný. Říká se, že stromy v tomto lese jsou živé a zpívají. Rostou tu jedinečné rostliny a houby a žijí zde prapodivní tvorové. Lidé se hvozdu spíše vyhýbají, dovnitř se odváží jen skuteční dobrodruzi nebo ti, kdo jsou v nouzi nejvyšší.
Velmi významným místem je také Věž v Ayworenu. Název Věž je vlastně poněkud zavádějící. Nejedná se totiž jen o věž, nýbrž o celý palác, který dříve obývali Králové Světel. Poté, co se v něm usídlila Konkláve, byl však palác přestavěn a dnes mu dominuje vysoká věž s astrologickou kupolí navrchu. Odtud tedy název Věž.
Ve Věži mocní nejen žijí a vyučují mladé mágy, ale také zde uchovávají všechna svá tajemství. Říká se, že krom nadzemních podlaží má palác také mnoho podlaží podzemních a jednou za mnoho let se zde obyvatelé Ayworenu ukrývají před katastrofou.

 

Systém vlády
Od počátku své existence bývala Země Světel královstvím s dědičným titulem. Králem či Královnou Světel se vždy stával ten nejmocnější z potomků svého předchůdce. Královská rodina odvozovala svůj původ od první Královny Světel a zakladatelky říše, Lúxie Procelly.
Roku 1458 předminulého cyklu však v bitvě o Freidon padl poslední Král Světel Lúmius Císařobijec, který po sobě nezanechal žádného potomka. Po jeho skonu se vlády ujali mágové, kteří díky oběti svého krále dokázali odrazit vpád císařských do Země Světel, pročež se jim začalo přezdívat hrdinové z Freidonu. Tehdy byla založena Konkláve mocných, která je až do současnosti nejvyšší autoritou v zemi.
Konkláve je složena výhradně z mágů, což jsou ti z Lumenů, kdo se narodí s dispozicemi ovládat jakoukoli magii. Všichni mágové bez výjimky se musejí stát členy Konkláve. Narození mága je v Zemi Světel tak významnou záležitostí, že nikdy mocným neujde a pro malého mága si vždy někdo z Konkláve mocných přijde.
Moc mágů v zemi je nezpochybnitelná a slovo mocných je nejvyšším zákonem. V méně významných záležitostech, což jsou prakticky všechny, na kterých nemají zájem mocní, se uplatňuje spíše zvykové právo a právo silnějšího.

 

Sociální systém, rodina a vzdělání
Magie v Zemi Světel určuje i společenské postavení jedince. Kdokoli se narodí jako mág, tedy s takřka neomezenými dispozicemi pro všechny druhy magie, stává se automaticky mocným, členem vládnoucí vrstvy.
Ale také v nevládnoucích vrstvách obyvatelstva je společenské postavení dáno silou magie. Téměř každý Lumen se rodí s určitou magickou dispozicí, omezenou na jediný druh magie. Tuto dispozici poté může dále rozvíjet či nechat stagnovat. V závislosti na tom, jak silné či užitečné jeho schopnosti dané jeho dispozicí jsou, tak vysoko je jedinec ve společnosti ceněn.
Jedinci, jejichž schopnosti jsou využitelné v boji (například abnormální fyzická odolnost, rychlé hojení, nadlidská síla, apod.) se stávají vojáky. Ti nejen chrání Zemi Světel před vnějšími nepřáteli, ale slouží také jako represivní složka, která má za úkol dohlížet na pořádek v zemi a dodržování slova mocných.

Všichni ti, kdo si dokáží vybojovat své místo v citadelách, patří do vrstvy měšťanů a jejich postavení skutečně závisí jen na síle jejich schopností a ostrosti loktů.
Ti, jejichž schopnost není dost užitečná, zajímavá, či dokonce kdo žádnou schopnost nemají, jsou zpravidla odsouzeni prožít svůj život mimo citadely v prostředí drsného venkova, kam slovo ani zájem mocných nesahá.
Rodina pro Lumeny není nijak zvlášť důležitá. Lumenská společnost klade důraz na individualitu. Jen ty nejvýznamnější rodiny, například rod Aywori, z něhož vzešlo hned několik mocných, si na svém původu zakládají, na druhou stranu pokud se v takové rodině narodí někdo bez schopností, je jeho existence a příslušnost k rodu utajena.
Větší význam má rodina pro venkovany. Tam je pospolitost klíčem k přežití. Rodina tak nutně nemusí znamenat pokrevní příbuzenství. Za rodinu se může považovat celá vesnice, která drží pospolu a vzájemně si pomáhá přežít v nelítostném prostředí.
Klasického vzdělání se dostává pouze měšťanům a jeho hloubka je závislá na finančních možnostech. Děti bohatých měšťanů mají k dispozici své soukromé učitele, zatímco děti chudých zůstávají negramotné. V každé citadele existuje lyceum, kde mladí Lumeni navazují na základní vzdělání poskytnuté soukromými učiteli. Studium zde začínají jako třináctiletí a ukončují jej závěrečnou zkouškou jako osmnáctiletí. Lycea nejsou nijak levnou záležitostí, a tak si studium nemůže dovolit každý.
Vyšší a akademické vzdělání pak poskytují univerzity v Ayworenu, Mithress a Natheris.

 

Víra, kultura a zvyky

Lumeni neochvějně věří v Mága. Nejvýznamnější je pro ně tedy první měsíc v roce, který je Mágovi zasvěcen. V tu dobu se pořádají v celé Zemi Světel oslavy trvající i několik dnů.
Lumeni jsou známí volnomyšlenkáři a požitkáři, na nichž generace života v zemi plné magie nechaly následky ve formě mnohdy až vyšinutého chování. Netají se svým pozitivním vztahem k nejrůznějším návykovým látkám. Milují zábavu, barvy a příběhy. Jejich kultura je protkána barvami – od jejich oděvu až po různé zdobení těla, vše musí být pestré jako obloha, kde se to hemží barevnými záblesky z magických bouří. Jsou sběratelé příběhů, pro jejichž vyprávění mají i zvláštní podniky, tzv. příběhovny, kde k dobrému příběhu můžete získat prakticky cokoli navíc – občerstvení, společnost, atd.

 

Magie, technologie a zaměření

Technologie a její rozvíjení je v Zemi Světel zakázáno. Lumeni technologii nevěří. Využívají se pouze jednoduché stroje – kolo, páka, kladka, apod. Jsou považovány za nutné zlo. Obecně je na technologii pohlíženo jako na nástroj Ničitele a jako takovým je jí opovrhováno.

 

Stručná historie poslední doby
Historie současného cyklu je určena především předčasným koncem kataklyzmatu. Výprava do Kontis přinesla více otázek než odpovědí a mocní ji považují za velký neúspěch. Zejména protože se z ní nevrátila jedna z mocných, Livia Aywori. Kvůli tomu mocní vydali zákaz vycestování mágů ze Země Světel.
Politika Lumenů se mnohem více než dřív obrátila k mezinárodní spolupráci. Úzké vztahy si pěstují se svými sousedy Aveny. Díky lumenské intervenci v trpasličí občanské válce došlo také k urovnání vztahů s Trpaslíky. Diplomatické cesty vedou také k národu Převtělených.

 

Náhled na cykly a přežití kataklyzmat
O cyklech Lumeni pochopitelně vědí. Ne všichni, ale s hloubkou vzdělání roste i povědomí. Nejvíce o nich a o kataklyzmatech vědí mocní, v jejichž archivech jsou uchovány záznamy sahající několik cyklů do minulosti.

 

Známé osobnosti
Lúxia Procella (Bouřná nebo také Bouře) je jméno, které musí každý znát. Je to zakladatelka národa, která objevila magická zřídla v Zemi Světel a odvedla tam své žáky, aby je učila magii. Stala se první Královnou Světel.
Lúmius Císařobijec je znám jako poslední Král Světel.
Rod Aywori je jeden z nejstarších rodů v zemi. Pochází z něj řada mocných, je pravděpodobné, že se jedná o vedlejší větev královského rodu.

 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"