Okonti

Okonti, neboli Lid z Kontis, jak sami sobě říkají, jsou národem obývajícím městský stát Kontis, který se nachází v severozápadní části Domhanu a v jehož čele vždy stál jeden člověk, pyšnící se dědičným titulem vladař, kolem nějž stála skupina rádců. 

Po celém kontinentu jsou Okonti známí pro svou mimořádnou technologickou a magickou vyspělost, díky níž se Kontis stalo centrem vzdělanosti, obchodu a diplomacie. Okonti jako národ vždy dodržovali přísnou neutralitu, nepřikláněli se k víře v Mága ani ve Stvořitele a zásadně se nestavěli na žádnou stranu při rozmíškách mezi národy. Díky této důsledné neutralitě se Kontis stalo místem, kde jednotlivé národy mohly řešit své spory podáním žaloby u nezávislého soudu. 

Pro jednotlivé národy bylo otázkou prestiže mít v Kontis své trvalé diplomaty, kteří svůj národ zastupovali nejen při soudních jednáních, ale také při dalších významných příležitostech. 

I přes úzkou spolupráci s ostatními národy se Okonti vždy stavěli o stupeň výše a do své kultury nedovolili nikomu nahlédnout. Měli své vlastní písmo, které nebylo dovoleno učit se nikomu cizímu. Veřejné listiny, určené pro ostatní země, se překládaly a přepisovaly, avšak artefakty vlastní okontské kultuře zůstávaly pro ostatní záhadou. Známá byla jen jejich posvátná úcta k drakům, nejvzácnějším stvořením na Domhanu. Dračí motivy se objevovaly všude, ať již byla na špercích, keramice, oblečení, ale také na tělech samotných Okontů, kteří nezřídka sahali třeba k tetování nebo malbám na tělo. Při slavnostních, rituálních či jiných významných příležitostech se užívaly masky stylizované do podoby dračích hlav.

Ačkoli Okonti udržovali minimální počet ozbrojených složek, jejich armáda se vždy zapojila do boje proti Stvořitelovým nestvůrám. Díky své vyspělosti přežili Okonti každé kataklyzma ze všech národů s nejmenšími ztrátami. Legendy vypráví, že pokaždé se začátkem kataklyzmatu uzavřeli své město a skryli jej před okolním světem. Není přesně známo, jak se jim to podařilo. Jisté je jen to, že posledních 500 let o nich nikdo neslyšel. 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"