Císařství

„Válka je věčná“

 – Heslo Řádu Stvořitele

 

Císařství se rozkládá v jižní části Domhanu mezi nehostinnými pustinami, vysokými horami a říší známou jako Alimar, pro kterou je území Císařství pevninským spojením se zbytkem kontinentu.

Vzhledem k tomu, že pustiny jsou plné nejrůznějších nestvůr, postavilo Císařství ke své obraně zeď, jíž nakonec protáhlo až k horám na východě a vytvořilo tak hranici mezi Alimarem a Císařstvím.

Po celém území se čas od času objevují skupiny nejrůznějších bestií, proto má hlavní město Erburg podobu obrovské opevněné citadely a i další malá města, či spíš zemědělské osady vypadají jako pevnosti.  

Hlavou říše je císař. Současný se jmenuje Albrecht VI. a sídlí tradičně v Císařském paláci v centru Erburgu. 

Vzhledem k častým útokům prakticky čehokoli, co na tomto světě můžete potkat, vynikají lidé této země zejména ve dvou oborech činnosti – jedním je samozřejmě boj a druhým výzkum nových technologií všeho druhu. Na vysoké úrovni je nejen achymie, ale třeba i medicína.

Nejsilnější organizací v Císařství, která prakticky společně s Císařem řídí a zaštiťuje veškerý chod země, je Řád Stvořitele. Celé Císařství svorně věří pod dohledem Řádu ve Stvořitele jako ochránce lidstva a nenávidí Mága, kterého považuje za viníka všech kataklyzmat a vlastně všeho špatného, co se lidem děje. O cyklech mají obyvatelé Císařství dobrý přehled, vedou se podrobné záznamy o jejich průběhu. 

Na magii se pohlíží jako na něco barbarského, co způsobuje jen potíže a v Císařství nyní neexistuje. Za tento stav vděčí Císařství Řádu, který také stále dává bedlivý pozor, aby i nadále mohla Říše vzkvétat bez přítomnosti magie. Jakákoli zmínka o její existenci v Říši, či snad její praktikování je přísně trestáno.

Pod Řád spadá také perfektně vycvičená a organizovaná armáda. Řád je řízen Velmistrem.

Všichni lidé pracují pro blaho Císařství a císaře a jsou na svoji technologicky vyspělou civilizaci nesmírně hrdí. Oblékají se do přírodních barev, výrazné barvy jsou určeny jen pro slavnosti, černá barva je brána jako barva Řádu a nosí ji všichni, kdo pod něj spadají. Bílá barva je většině zakázána, nosí ji jen lidé patřící k malé kastě “osvícených”. 

Lidé v Císařství se dělí do několika skupin s tím, že při dosažení dospělosti  ve 14 letech si každý může svobodně vybrat, zdali podstoupí dvouletou službu v Řádu, povinnou pro ženy i muže, a stane se právoplatným “obyvatelem”, nebo se služby nezúčastní a stane se “pomocníkem”. Obyvatelé mají oproti “pomocníkům” spoustu výhod, část jich zůstává po povinné službě v Řádu na různých pozicích, a pokud vykonají pro svou Říši velké činy, mohou se stát “osvícenými”. 

Osvícení jsou velmi malá, ale o to výraznější kasta, sdružující špičky v nejrůznějších technologických směrech. To oni jsou hlavními hybateli veškerých výzkumů. Stojí úplně mimo veškeré řízení a politiku Císařství

 

 

 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"