Aveni

“Náisiún Éin, lide avenský, slyšte slova Velké ochránkyně, Strážkyně Stromu, Úst Ducha, Opatrovatelky vajec, Té, která rozumí:

Stejně jako jsou nepředvídatelné vzdušné proudy, jako je fascinující a neopakovatelný let snášejícího se pírka či listu, i nám nastává čas, který v naší zemi nemá obdoby. Věci, které vždy měly svůj řád a posloupnost, se pod našima rukama mění, jako podoba dřeva pod rukama řezbáře, jako pole pod pluhem. Je snad vůlí Velkého Ducha, který dlí ve všem kolem nás, je živnou půdou obalující silné kořeny, či je stínem listoví, které nám poskytuje ochranu před nepřízní počasí, či lehký dotek paprsků slunce dávající růst a vzkvétat pod jeho úsměvem. A tento Duch promluvil.

Ti z vás, kteří jste se přihlásili k nelehkému úkolu, vězte: Duch nad vámi bude bdít, ať už vás máchnutí perutí zavede kamkoliv. Máte potřebnou moudrost, sílu, odvahu a vynalézavost, abyste našemu Stromu pomohli. Crann Beatha potřebuje vaši pomoc. Vydáte se možná do míst, o kterých jste neslyšeli, do míst, o kterých jste slyšeli málo a nebo se k vám donesly zvěsti, jak kruté a krvežíznivé bytosti žijí pod námi na rozlehlých pláních a v horách. Nebojte se, pokud se budete držet tradic našeho národa a nepožijete masa, nestane se z vás nemyslící bestie, nestane se z vás nic podobného a pokřiveného. S hrdostí se vydejte na pláně Domhanu. Myšlenky všech se k vám budou upínat jako k těm, kteří se rozhodli, navzdory neznámému nebezpečí, sestoupit z oblohy a najít lék pro Crann. 

Nechť jsou vaše zbraně přesné. Nechť vám vítr v perutích připomíná hlasy těch, které jste zde zanechali, těch, kteří vám věří. Nechť vás vede moudrost a zručnost vašich vůdců. Nechť si zachováte čistou hlavu, rozvahu a nadhled, ač budete stát na zemi.

Jste možná rozdílní, někteří si snad můžete připadat nechtění, vyvržení a nemilovaní, ale všem nám jde o jednu věc – nenechme Crann Mór na Beatha, náš nádherný Strom Života, zajít. Nenechme jej odvát větrem, nenechme jeho větve klesnout tak nízko, aby se za nás naši předkové museli stydět.

Odejděte jako naděje a vraťte se jako hrdinové, Děti zářící budoucnosti.

Pokud někdo dokáže odhalit, co trápí Crann Beatha, a dokáže mu pomoci, jsou to Daoine Dragon, Dračí lidé – jediní moudří v pláních zmaru a šílenství. Žel, dlouho se nám nikdo ze spojenců z řad Okontů neozval, a tak jděte a zjistěte, jak by nám mohli pomoci.

Nechť jsou vaše kroky jisté s každým mávnutím křídel, synové a dcery těžkého úkolu.

Spiorad crann mór, Duch Velkého Stromu, bude s vámi…”

Slova, kterými Velekněžka vyprovázela výpravu.

 

Něco se pokazilo. Něco se strašně pokazilo. Crann Beatha se vznesl dříve, než měl, a tak nestačil načerpat dostatek energie a živin, aby přečkal celý cyklus. Co se stane, když uschne? Spadne z nebe? Zemře všechno, co na něm žije? Nebo jen usedne někde na pláních Domhanu, známého kontinentu, a prostě už nikdy nevzlétne? Opustí jej Velký Duch? A nebylo by to lepší? To je ale kacířská myšlenka, přece by se Aveni nesnížili na úroveň ostatních více či méně známých zemí. 

Ostatní svět se s Aveny moc často nesetkává. Existují osady, které s nimi udržují vlažný obchodní styk, ale jinak se s nimi moc nebaví. Aveni jsou… jiní. Žijí si spokojeně v teokratickém kastovním systému. Všichni jsou… spokojení. A nebo smíření?

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"