Obecná pravidla

Nebude možné se tomu vyhnout. Taková byla podstata hry, a já si na ni nemohl stěžovat, neboť jsem to byl já, kdo pravidla stanovil.“ —  Roger Zelazny 

 

Technický základ

 • Registrací na akci hráč stvrzuje, že si přečetl pravidla akce, souhlasí s nimi a zavazuje se je po celou dobu své přítomnosti na akci dodržovat. 
 • Hra je určena hráčům od 18 let.
 • Hráči mladší 18 let se mohou účastnit pouze za doprovodu zákonného zástupce. 
 • Hráči se účastní akce na vlastní zodpovědnost.
 • Po celou dobu akce jsou hráči povinni se řídit platnými zákony ČR, normami slušného chování, pravidly akce a pokyny organizátorů. 
 • Organizátoři mají právo účastníka v případě nerespektování pravidel a pokynů vykázat z akce bez nároku na vrácení registračního poplatku. 
 • V případě porušení zákonů ČR se účastníci vystavují hrozbě trestního stíhání. 
 • Během hry je zakázáno požívání alkoholu a dalších návykových látek.
 • Přítomnost zvířat ani dětí se nedoporučuje. Jejich povolení závisí na domluvě s organizátory. 
 • V případě povolení přítomnosti zvířete je nutné, aby jej měl majitel neustále pod kontrolou. Psi se smějí pohybovat pouze na vodítku a bude-li to nutné, tak i s náhubkem. Nesmí dojít k ohrožení účastníků akce. Volně pobíhající či předem nenahlášení psi budou i s majiteli vykázáni z akce. 
 • V případě ohlášení úrazu (například zvoláním “Rudá STOP!”) jsou hráči povinni zastavit hru a vyčkat, dokud nebude situace vyřešena. 
 • Stanete-li se svědkem porušení pravidel, nahlaste to orgům. 
 • Stanete-li se svědkem porušení zákona ČR, máte povinnost to nahlásit Policii ČR, ale budeme rádi, když to nahlásíte i orgům, ať se to nedozvíme od policie. 
 • Orgové jsou schopni řešit ty problémy, o nichž budou vědět, takže se nebojte jakýkoli problém orgům hlásit. 

 

Tábor, parkování a zázemí

 • Na hradě nesmí být kromě pohotovostního zaparkována žádná vozidla. Parkování bude umožněno na louce pod hradem. 
 • Táboření je možné pouze na organizátory určených místech.
 • Je zakázáno rozdělávat oheň mimo hlavní ohniště na hradě a přenosná ohniště na určených místech.
 • Během akce bude zajištěn přístup k pitné vodě v barelech. Pokud můžete, přivezte si své nádoby a základní zásobu vody sami, pomůžete nám.
 • Na místě budou k dispozici “toiky”. Chápeme, že to zřejmě nemusíme připomínat, ale vykonávání potřeby mimo WC je zakázáno.  
 • Hra se bude odehrávat v CHKO, takže důsledně dodržujte čistotu, uklízejte po sobě a nic neničte. 
 • Bude zajištěno herní jídlo. Počítejte s jeho úpravou.
 • Neherní jídlo bude k dispozici v hospodě na hradě (převážně párky či klobásy).

 

Hra, území a herní doba

 • Během hry je zakázáno pohybovat se mimo herní plochu. Herní plocha bude označena na mapce a řečena před akcí. 
 • Organizátoři nenesou odpovědnost za případné úrazy související s pohybem na zakázaných územích. 
 • Herní doba probíhá nonstop od začátku hry do jejího ukončení. 
 • Během nočních etap hry je povolen boj pouze zbraněmi schválenými speciálně na noční boj. 
 • Je vyžadován roleplaying, nikdo však nesmí být nucen hrát to, co se mu příčí. Je-li vám jakákoli situace nepříjemná, máte právo na to své spoluhráče upozornit a ti jsou povinni vaše stanovisko respektovat.
 • Po setmění budou na hradě a v jeho blízkém okolí červeným světlem označeny srázy a další potenciálně nebezpečné terénní útvary. Pokud tedy uvidíte červené světlo, pohybujte se v jeho okolí s nejvyšší opatrností.

 

Herní, neherní, značení a doplnění

 • Ve hře se mohou nalézat lokace, které mají u sebe “gamebook”. Narazíte-li na takové lokace, řiďte se tím, co se na jejich popisku dočtete. Části určené například konkrétním dovednostem je povoleno číst pouze těm, kteří touto dovedností vládnou.
 • Pokud ve hře narazíte na obálky označené symboly svíčky, sovy nebo klíče a vaše postava nebude vědět, co znamenají, neotvírejte je a nechte je ležet na původním místě a herně je úplně ignorujte – jedná se o určité herní mechaniky. Ti, co je znají, vědí, jak je použít.
 • Bylinky může sbírat jen ten, kdo je pozná a ví, jak je utrhnout a jaké části se dotýkat. Kdo bylinkaření nemá, nerozezná je od okolních travin, co rostou v lese. Pokud se někdo, kdo bylinkaření nemá, přesto dostane k bylince (získá ji třeba z bestie), je omámený a má halucinace (ale může ji předat bylinkáři…pokud se tedy ve svém stavu k němu dostane…)
 • Veškeré herní předměty, není-li řečeno jinak, smí vzít, mít v držení či přenášet jakákoli postava.
 • Postava s rukou na hlavě či záclonkou je neviditelná. (viz část “Neviditelnost…”)
 • Neherní předměty budou na vyžádání označeny růžovou stužkou (hráči dostanou při registraci…použít zejména na zavazadla a batohy).

 

Značení věcí – celkově

 • růžová stuha – na batohy a osobní věci značí –NEHERNÍ
 • modrá stuha s kódem – herní předměty k možné identifikaci (nálezy, věci od CP )
 • zelená stuha –  herní předměty, které nejdou přenášet
 • žlutá stuha – pro lovce/sběrače, nora či její blízkost
 • fialová stuha – obsahuje magický kov monium
 • červená skleněná čočka – surové monium (alchymie) 
 • stuha stříbrná – obsahuje antimagický kov arinyum
 • duhová kulička – surové arinyum (alchymie) 
 • červené světlo v noci – nepřibližovat se a dávat si pozor, nebezpečná lokalita (sráz z hradeb, hradní příkop, díra atd….)

 

Organizátorská postava a zlatá šerpa

 • Organizátoři během hry vystupují ve většině případů jako jedna konkrétní postava, která je ve hře pro lehké směřování děje a hlavně vaše pobavení. Má svůj medailonek, charakter a záměry jako kterákoli jiná. Interagujte s ní a hrajte si, jako by se jednalo o jakéhokoli jiného hráče. Snažte se omezit neherní diskuse na minimum, a když už, tak někde stranou. 
 • Uvidíte-li však organizátora, který má na sobě zlatou šerpu, v tu chvíli je někde opravdu jen jako organizátor a řeší potřebné věci. Takto označeni jsou jak organizátoři, tak jakýkoli jiný pomocný personál, pokud zrovna nehraje danou roli.
 • Každý organizátor má svou frázi, kterou mu nenásilně povíte, že ho potřebujete v danou chvíli jako organizátora stranou.

 

Neviditelnost, neviditelná záclonka a mrtví

 • Pro neviditelnost (jsem tu, ale nevidíte mě, pokud proti tomu nemáte například dovednost) jsou ve hře vyhrazeny dvě možnosti. Jednou z nich je klasická ruka na hlavě, druhou možností je tzv. neviditelná záclonka: bílý závoj/záclonka na hlavě. 
 • Obě tyto verze značí, že postavu nevidíte, ovšem stále se tam daná postava nachází, je slyšet, cítit a může interagovat dle svých pravidel. 
 • Obě ruce za hlavou značí naopak postavu (spíše mrtvolu), která se pouze přesouvá, v danou chvíli neexistuje.

 

Závěrem

Naším cílem je, aby si hru všichni užili a nedošlo ke zbytečným nepříjemným situacím, které by někomu zkazily zážitek. Hrajte si a bavte se.

Za vaši účast ve hře a za dodržování jejích pravidel vám děkujeme.

Váš orgteam

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"