Obecná pravidla akce

 • Registrací na akci hráč stvrzuje, že si přečetl pravidla akce, souhlasí s nimi a zavazuje se je po celou dobu své přítomnosti na akci dodržovat. 
 • Hra je určena hráčům od 18 let.
 • Hráči mladší 18 let se mohou účastnit pouze za doprovodu zákonného zástupce. 
 • Hráči se účastní akce na vlastní zodpovědnost.
 • Po celou dobu akce jsou hráči povinni se řídit platnými zákony ČR, normami slušného chování, pravidly akce a pokyny organizátorů. 
 • Organizátor má vždycky pravdu.
 • Organizátoři mají právo účastníka v případě nerespektování pravidel a pokynů vykázat z akce bez nároku na vrácení registračního poplatku. 
 • V případě porušení zákonů ČR se účastníci vystavují hrozbě trestního stíhání. 
 • Během hry je zakázáno požívání alkoholu a dalších návykových látek! 
 • Přítomnost zvířat, zejména psů, se nedoporučuje. Její povolení závisí na domluvě s organizátory. 
 • V případě povolení přítomnosti zvířete je nutné, aby jej měl majitel neustále pod kontrolou. Psi se smějí pohybovat pouze na vodítku a bude-li to nutné, tak i s náhubkem. Nesmí dojít k ohrožení účastníků akce. Volně pobíhající či předem nenahlášení psi budou i s majiteli vykázáni z akce. 
 • Na hradě nesmí být kromě pohotovostního zaparkována žádná vozidla. Parkování bude umožněno na louce pod hradem. 
 • Vyvezení věcí na hrad bude zajištěno. 
 • Příjezdové cesty k hradu musí zůstat průjezdné. 
 • Táboření je možné pouze na organizátory určených místech.
 • Hráči budou ubytováni v táboře “své” frakce. 
 • Je zakázáno rozdělávat oheň mimo hlavní ohniště na hradě a přenosná ohniště v jednotlivých táborech. 
 • Herní plocha bude zřetelně označena. 
 • Během hry je zakázáno pohybovat se mimo herní plochu. 
 • Organizátoři nenesou odpovědnost za případné úrazy související s pohybem na zakázaných územích. 
 • Herní doba probíhá nonstop od začátku do konce hry. 
 • Během nočních etap hry je povolen boj pouze zbraněmi schválenými speciálně na noční boj. 
 • V případě ohlášení úrazu (například zvoláním “Rudá STOP!”) jsou hráči povinni zastavit hru a vyčkat, dokud nebude situace vyřešena. 
 • Je vyžadován roleplaying, nikdo však nesmí být nucen hrát to, co se mu příčí. Je-li vám jakákoli situace nepříjemná, máte právo na to své spoluhráče upozornit a ti jsou povinni vaše stanovisko respektovat.
 • Během akce bude zajištěn přístup k pitné vodě v barelech. 
 • Na místě budou k dispozici “toiky”. Chápeme, že to zřejmě nemusíme připomínat, ale vykonávání potřeby mimo WC je zakázáno.  
 • Hra se bude odehrávat v CHKO, takže důsledně dodržujte čistotu, uklízejte po sobě a nic neničte. 
 • Bude zajištěno herní jídlo. Každé frakci se doporučuje mít svého kuchaře, šmelináře a provianťáka. Nějaké zásoby bude mít každá výprava do začátku, ostatní půjde získat ve hře.
 • Neherní jídlo bude k dispozici v hospodě na hradě (převážně párky či klobásy).
 • Během celé hry bude k dispozici zdravotník (hned několik), koordinátor hry (čti “ten org, co bude nejvíc vidět”) a beastmaster. Nebojte se jim hlásit jakýkoli problém. 
 • Orgové jsou schopni řešit ty problémy, o nichž budou vědět. Zpětné kritizování na Facebooku váš problém nevyřeší. 
 • Pokud ve hře narazíte na obálky označené symboly svíčky, sovy nebo klíče a vaše postava nebude vědět co znamenají, neotvírejte je a nechte je ležet na původním místě a herně je úplně ignorujte – jedná se o určité herní mechaniky, ti, co je znají, vědí jak je použít.
 • To samé platí pro dřevěné kolíky s vypáleným symbolem trojúhelníku. 
 • Bylinky může sbírat jen ten, kdo je pozná a ví, jak je utrhnout a jaké části se dotýkat, kdo bylinkaření nemá, nerozezná je od okolních travin, co rostou v lese. Pokud se někdo, kdo bylinkaření nemá, přesto dostane k bylince (získá ji třeba z bestie), je omámený a má halucinace (ale může ji předat bylinkáři…pokud se tedy ve svém stavu k němu dostane…)
 • Postava s rukou na hlavě je neviditelná.
 • Po setmění budou na hradě a v jeho blízkém okolí červeným světlem označeny srázy a další potenciálně nebezpečnější terénní útvary. Pokud tedy uvidíte červené světlo, pohybujte se v jeho okolí s nejvyšší opatrností.
 • Všechny neherní předměty budou označeny růžovou stužkou (hráči dostanou při registraci…použít zejména na zavaradla a batohy)
 • Stanete-li se svědkem porušení pravidel, nahlaste to orgům. 
 • Stanete-li se svědkem porušení zákona ČR, máte povinnost to nahlásit Policii ČR, ale budeme rádi, když to nahlásíte i orgům, ať se to nedozvíme od policie. 

Naším cílem je, aby si hru všichni užili a nedošlo ke zbytečným nepříjemným situacím, které by někomu zkazily zážitek. 

Za vaši účast ve hře a za dodržování jejích pravidel vám děkujeme.

Váš orgteam

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"