Pravidla pro boj, zranění a smrt

Ten, kdo ví, kdy může bojovat a kdy nemůže, zvítězí.“ – Sun Tzu

Základní pravidla

 • Tato pravidla se snaží co nejlépe pokrýt systém boje, zranění a smrti na akci.
 • Každý hráč se s pravidly musí seznámit a o hru se jimi řídit.
 • Pokud vám něco není jasné, je lepší se vždy zeptat a předejít nejasnostem předem.
 • Ano, na hře se herně bojuje, umírá a hrajeme si i na zranění a jeho negativa.
 • Platí základní premisa “Chovejte se rozumně!”, tím je myšleno například dávat si pozor na terén, v kterém bojujete a přizpůsobit tomu styl boje.
 • Ve hře jsou i nebojové postavy, prosím, přistupujte k nim tak a buďte na sebe něžní.
 • Kontaktní boj je povolený pouze ve velmi lehké formě s důrazem na bezpečnost. Pokud nechápete, co to znamená, je pro vás kontakt zakázán úplně!

“Vzdávám se”

 • Nechce či nemůže-li daná postava bojovat, může využít toto pravidlo.
 • Na vzdávající postavu je zakázáno útočit a jinak ji dál ohrožovat.
 • Vzdáváte-li se jinému hráči, je šance situaci “ukecat”, pokud se vzdáváte Kree´pu, pravděpodobně vás prostě sežere (řekne vám, že jste byli sežráni). 
 • Postava, která se vzdala, podléhá RP a dalším návazným akcím, které vzdání se obnáší. (Zase s rozumem, ano?!)
 • Pozor: tohoto pravidla nelze zneužívat například k vzdání se a pak nečekanému útoku na soupeře. Kdo toho zneužije, bude potrestán až vykázáním z akce.

Povolené zbraně

 • Povoleny jsou jakékoli standardní zbraně, které se na larpu běžně vyskytují.
 • Zbraně musí mít měkčenou zásahovou plochu a být bezpečné!
 • Každá zbraň podléhá nejpozději při registraci schválení organizátorů.
 • Jaké zbraně umíte používat, máte vždy každý napsané u dovedností postavy.
 • Bodat zbraněmi lze pouze k tomu určenými a po přísném schválení organizací.
 • Rozlišujeme tyto druhy zbraní:

Chladné zbraně

 • nože, dýky, tesáky, meče, sekery, kladiva

Vrhací zbraně

 • nože, dýky, hvězdice, oštěpy

Střelné zbraně

 • luky a kuše
 • omezeny na maximální sílu nátahu 150N (tj. 15kg nebo 32 liber)

Palné zbraně

 • Jsou povoleny pouze na principu expanze plynů (tj. tzv. Loktarka, nebo vzduchem poháněné zbraně).
 • Tyto zbraně podléhají speciálnímu schvalování a jejich přítomnost musí být oznámena organizaci s předstihem.

Nestandardní zbraně

 • Cokoli mimo výše zmíněné, typu kopí, píky, naginaty, hole,…
 • Tyto zbraně podléhají speciálnímu schvalování a jejich přítomnost musí být oznámena organizaci s předstihem.

Munice

 • U všech dalekonosných zbraní musí být munice bezpečná.
 • Bezpečnost a vhodnost posuzuje organizátor při schvalování.

Zbraně pro noční boj

 • V noci (od soumraku do svítání) se smějí používat pouze zbraně pro noční boj. 
 • Ty mohou mít jádro pouze z dostatečně ohebného materiálu, nesmějí mít ratiště a musí být dostatečně měkčené. 
 • V noci je dále zakázáno střílet a vrhat zbraně.

Zbroje

 • Zbroje řadíme do dvou kategorií: Lehká a těžká.
 • Zbroj chrání pouze tam, kde ji skutečně máte.
 • Zbroj podléhá určení a schválení organizací.
 • Je zakázáno používat zbroje, které mohou být nebezpečné vám či soupeřům (výrůstky, rohy, divné vyčnívající a ostré hrany,…)
 • Žádná zbroj nechrání proti magii, není-li řečeno jinak. Případné výjimky (vyskytnou-li se ve hře) budou řádně označeny.
 • Žádná zbroj nechrání proti zásahu palnou zbraní. Takové ji vždy prorazí.

Lehká zbroj

 • Sem patří prošívanice, kožené zbroje, šizenky či lehké kroužky.
 • Dovoluje ignorovat “škrábnutí” v místech, kde skutečně kryje. (viz. níže)
 • Lehká zbroj vykryje jeden zásah jednoručními zbraněmi v boji.
 • Tři takto vykryté zásahy zbroj zničí a je nutné ji opravit.

Těžká zbroj

 • Pod těžkou zbrojí se rozumí těžší kroužky, brigandiny, pláty,…
 • Dovoluje ignorovat “škrábnutí” v místech, kde skutečně kryje. (viz. níže)
 • Těžká zbroj vykryje v boji až dva zásahy jakoukoli chladnou či střelnou zbraní.
 • Pět takto vykrytých zásahů zbroj zničí a je nutné ji opravit.

Zásahové plochy

 • Zásahové plochy jsou omezeny na tzv. velký neopren = ruce po zápěstí, nohy po kotníky, žádná hlava, krk, rozkrok. 
 • Údery vedené na hlavu, krk, prsty nebo rozkrok jsou zakázány. Z důvodu jasné penalizace takového chování údery do těchto zón nejsou považovány za platný zásah. Platí též zákaz tyto “nezásahové” plochy do úderů strkat.
 • Buďte prosím na viditelně nebojové postavy něžní.

Zranění a jeho druhy

 • Zásah zbraní, potažmo některými dovednostmi a kouzly působí zranění.
 • Platí jednoduché pravidlo x2 – např. dva škrábance jsou již lehké zranění
 • Ve hře rozlišujeme tato zranění a jejich sílu:

Škrábnutí

 • Lehký či nedotažený zásah, který přesto “dopadl” na končetinu.
 • Toto zranění bolí, ale neomezí schopnosti hráče. Musí se vyléčit vhodným způsobem. (např obvázání, mastička… felčaři vědí)

Lehké zranění

 • Dobrý zásah končetiny vedený přímo a dopadající na končetinu cíle.
 • Zranění bolí, a vyřadí končetinu z užívání dokud není vyléčeno.

Těžké zranění

 • Dobrý zásah do hrudi hráče či dvou končetin.
 • Zranění fakt bolí a vyřadí postavu z jakékoli činnosti dokud se o ni někdo nepostará či neumře.
 • Takto zraněný hráč padá do agonie dle pravidel níže.

Agonie a smrt

Postava s dostatečně vážnými zraněními upadá do agónie. V tomto stavu není schopná jakkoliv interagovat kromě skučení a pláče. Tento stav trvá, dokud není postava léčena, doražena nebo dokud má hráč vůli dál pokračovat. Pokud k ničemu z tohoto nedojde do cca 15 minut, postava umírá na vykrvácení (nikdo nepředpokládá, že budete mít stopky). Pokud kolem vás není nikdo, kdo by dokázal váš stav změnit, můžete se plazit na nejbližší místo, kde se vyskytují hráči (pokud se rozhodnete postavit a odejít, vaše postava na místě umírá).

Pokud postava zemře, hráč se odebere s rukou jasně na hlavě na hřbitov a probere s určeným organizátorem další pokračování ve hře. Všechny další informace se dozví na místě od něj.

Doražení

Doražení je možné provést na postavě v agónii. Provádí se pouze herně, do ležících hráčů nesekáme a nebodáme opravdu. Skutečnost, že postavu dorážíte, musíte hráči jasně sdělit.

Dorazit je možné i postavu v bezvědomí nebo neschopnou pohybu. Pravidla platí stejná jako pro agonii a smrt. Pamatujte, že doražení bezbranné postavy je morálně velmi za hranou, tedy rozhodně ne každý je toho schopen.

Efekty zranění a věci navíc

 • Standardní zásah zbraní je brán jako “fyzický” dle pravidel výše.
 • Ve hře existuje i několik dalších typů zranění, která vám mohou být nahlášena.
 • Každé takto nestandardní zranění má svůj efekt a jednoduchá pravidla.
 • Jsou to tato:

Popáleniny / Omrzliny / Paralýza

 • Takto zraněná končetina je vyřazena z užívání dokud ji někdo jiný nevyléčí
  • Paže: nelze ji použít k boji ani manipulaci s většími předměty
  • Noha: nelze běhat, je možná pouze maximálně rychlá chůze

Magické

 • Souhrnný efekt “magické” pro “nefyzické zásahy. (magické, hustopřísné, …)
 • Primárně ovlivňuje některé dovednosti, kouzla a schopnosti jak hráče, tak častěji bestií a nepřátel.

Podřezání

 • Klasické “podříznutí” vedené bezpečně k tomu uzpůsobenou zbraní a daným skillem
 • Podříznutá postava neupadá do agonie, je na místě mrtvá a řídí se pravidly pro smrt.

Omráčení

 • Nečekané “omráčení” ze zálohy, o kterém oběť nemá tušení.
 • Omráčený hráč padá do mdlob.
 • Postavy s přilbou nelze takto omráčit.

Průraz

 • Zásah či dovednost, která projde zbrojí hráče, který tento zásah obdržel.
 • Zásah se bere, jako by zasažený na sobě danou zbroj neměl vůbec.

Závěrem

 • Chceme si akci užít, ne se zmrzačit. Berte na to zřetel.
 • Používejte hlavu, rozum nebo alespoň měkčené zbraně.
 • Boji, válce a umírání zdar!

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"