Hlavní důraz při boji by měl být vždy kladen na bezpečnost. 

Pro zjednodušení, tato akce využívá systém, kterému se běžně říká kontaktní šatrh. I tak dávejte pozor na následující text. Každý účastník potvrzuje, že s ním byl seznámen a ví, o co se jedná.

 

Boj bolí

Pokud se rozhodnete účastnit boje, buďte připraveni na to, že můžete přijít k fyzické úhoně. I na sebebezpečnější akci může dojít ke zranění. Pamatujte, že jakékoliv bojové situaci se lze vyhnout. Pokud se boje účastnit nechcete, můžete bojiště opustit nebo se vzdát. Je zakázáno útočit silou na jednoznačně vzdávající se hráče. Za jasnost vzdání se nese odpovědnost vzdávající se. Vzdání se provádíme odložením zbraně a ukázáním dlaní obou rukou směrem k soupeři dostatečně daleko od těla a zřetelnou proklamací “Vzdávám se”. Tato akce bude mít herní následek, ale při správném provedení vám nesmí být fyzicky ublíženo.

 

Zásahové plochy

Vzhledem k tomu, že mezi hráči se pohybují i civilní nebojové postavy, zásahové plochy jsou omezeny na tzv. velký neopren. Údery běžnou zbraní vedené na hlavu, prsty nebo rozkrok jsou zakázány, pokud není předem řečeno jinak. Z důvodu jasné penalizace takového chování údery do těchto zón nejsou považovány za platný zásah

 

Platný zásah

Za platný zásah je považován zásah, který má dostatečný průběh a zasáhl do zásahové plochy. Tedy neplatí, že se stačí soupeře čepelí dotknout. Zbraň musí mít při dopadu dostatečnou energii, aby byla jasně vnímatelná zasaženým. O tom, co je a není dostatečná energie rozhoduje zasažený (spoléháme na váš smysl pro fair play, že nebudete popírat zásahy, u kterých bylo viditelné jasné napřažení a razance). Zasáhnout je povolené jen částí zbraně k tomu určené (schvalovací org vám ji na začátku hry ukáže, pokud si nejste jistí, která část zbraně to je). 

 

Povolené zbraně

Povolené zbraně jsou všechny ty, které organizátor uzná za vhodné k boji. Taková zbraň musí splňovat běžné podmínky pro bezpečnou zbraň na českých larpech. Váha této zbraně musí být dostatečná k tomu, aby s ní bylo možné citelně zasáhnout, ale zároveň nesmí být přehnaně těžká. Rozměry zbraně se řídí hlavně vaší postavou a vašimi fyzickými schopnostmi.

Na místě je důrazné upozornění, že i přestože jste zbraň zakoupili v nějakém „larp shopu“ nebo vám již dokonce prošla na jiných akcích, není zaručeno, že u nás projde schválením. Zakoupeno nerovná se automaticky schváleno. Při kupování zbraně na to, prosím, myslete a vybírejte hlavou (klidně se do ní danou zbraní i nechte praštit, když to bude třeba). Na argumenty: „Ale já za tu zbraň dal v tomhle obchodě strašný prachy, jinde mi prošla, nic jinýho tady nemám…“, opravdu neuslyšíme. Ideální je mít s sebou vždy zbraně aspoň dvě, kdyby vám jedna neprošla.

 • Sečné zbraně: Sečné zbraně musí mít dostatečnou vrstvu měkčení, která se zásahem nezdeformuje natolik, aby odhalila jádro zbraně. Jádro musí mít dostatečný průměr a nesmí mít žádné ostré části.
 • Bodné zbraně: Bodné zbraně musí mít dostatečný průměr hrotu a být dostatečně ošetřeny proti prokluzu jádra. Oproti sečným zbraním na ně budou kladeny mnohem vyšší nároky. Hrot bodných zbraní musí být opatřen několikastupňovou deformační zónou. (měkčení-guma-jádra nebo měkčení-kůže-jádro). Jádro se v tomto bodě nesmí dotýkat měkčení.
 • Mechanické střelné zbraně: Mechanické střelné zbraně jsou ze zákona omezeny na maximální sílu nátahu 150N (tj. 15kg nebo 32 liber). Bohužel, není v silách organizace toto jakkoliv změnit. Zbraně budou měřeny u schvalování nebo na vyžádání organizace přeměřeny během akce samotné. Zbraň přesahující tyto limity nebude do hry vpuštěna.
 • Palné zbraně: Palné zbraně jsou povoleny pouze na principu expanze plynů (tj. tzv. Loktarka, nebo vzduchem poháněné zbraně). Tyto zbraně podléhají speciálnímu schvalování a jejich přítomnost musí být oznámena organizaci s předstihem. V případě, že tak neučiníte, hrozí, že zbraň nebude do hry vpuštěna. V žádném případě nebude vpuštěna zbraň na střelný prach a jiné pevné výbušniny.
 • Munice: Munice musí splňovat běžné podmínky jako na všech jiných akcích. Munici do palných zbraní lze použít pouze jednou. Není dovoleno používat cizí munici, pokud není řečeno jinak. K doplňování munice dochází přes frakčního organizátora. Je možné (a pravděpodobné) že vám munice během hry dojde. Počítejte prosím s touto variantou.
  Organizátor si vyhrazuje právo vzít jeden kus munice a rozebrat ho kvůli zjištění konstrukce.
 • Vrhací zbraně: Vrhací zbraně budou posuzovány individuálně. Jejich uživatel bude vyzván, aby na dva metry zasáhl cíl cca 60cm v průměru s dostatečnou energií. Vrhací zbraně nesmí mít žádné ostré hrany schopné řezu. Pokud takováto zbraň obsahuje jakákoliv závaží nebo jádro, musí být dostatečně ochráněno před uvolněním. Poslední slovo ohledně nich má organizátor. 
  • Vrhací zbraně se dělí na lehké (nože, drobné sekery, a hvězdice) a těžké (oštěpy a větší sekery a kladiva)
 • Zbraně na noční boj: V místech, kde není světlo, a v noci se smějí používat pouze zbraně pro noční boj. Ty mohou mít jádro pouze z dostatečně ohebného materiálu a nesmějí mít ratiště. V noci je zakázáno střílet a vrhat zbraně.
 • Nestandardní zbraně: Všechny zbraně nezapadající do kategorií výše budou považovány za nestandardní zbraně (např. hole, kůsy, kyje, apod.). Jejich přípustnost je vázána na to, zda budou předem nahlášeny orgům a na místě schváleny trojicí orgů, z nichž jeden bude zdravotník. Posuzovat se bude, jak moc s danou zbraní umíte zacházet, její provedení a její bezpečnost pro vás i ostatní hráče. Předem upozorňujeme, že náš zdravotník je ras, a v případě pochyb platí slovo zdravotníka.

Štíty

Podobně jako zbraně není velikost štítů přesně definována, nicméně dveře a štíty gigantických rozměrů nechte raději doma. Použití štítu ve hře přímo souvisí s postavou, která má štít napsaný, a podléhá schválení organizátorů. Na místě pak bude štít přísně posuzován v rámci bezpečnosti ostatních účastníků. Štítem nelze bojovat aktivně tzn. natlačovat se, útočit štítem, atp.

 

Schopnosti zbraní

Některé zbraně jsou schopné bodat nebo prorazit zbroj. Toto vám bude řečeno při schvalování. Pokud vám nic řečeno není , nejsou toho schopny. Pokud vezmete zbraň, u které si nejste efekty jistí, můžete s ní pouze sekat (u tyčových zbraní pouze bodat).

Schopnost prorazit zbroj (hlášenou výrazem “skrz!”) mají primárně drtivé a obouruční zbraně. Obouruční meče ji standardně nemají.

Palné zbraně (primárně loktarky) zásahem projektilu prochází každou zbrojí (není-li ve speciálních případech řečeno jinak). Zásahem projektilu do štítu je nucen držitel štít zahodit.

 

Zbroj

Zbroje řadíme do dvou kategorií: Lehká a těžká. Za lehkou je považována pevná textilní zbroj, kroužky nižší kvality nebo kožená ochrana kostýmní kvality. Za těžkou je považována kovová ochrana dostatečné kvality nebo organická ochrana vysoké kvality (těžší kroužky, brigantiny, pláty). Kvalitu rozhoduje organizátor. Zbroj poskytuje ochranu jen při zásahu do ní jako takové

 • Lehké zbroje: Lehké zbroje poskytují ochranu proti jednomu zásahu před jakoukoliv zbraní bez schopnosti prorazit zbroj nebo bodat. Lehká zbroj neposkytuje ochranu proti palným zbraním. Proti lehkým vrhacím zbraním je imunní, na těžké reaguje jako na jednoruční zbraně.
 • Těžká zbroj: Těžká zbroj poskytuje ochranu proti veškerým zbraním, které nemají schopnost prorazit zbroj. Proti palným zbraním ochranu neposkytuje, pokud není řečeno jinak.

 

Magické vybavení

Ve hře se objevují magické předměty – jak zbraně, tak zbroje. Magie je předávána většinou pomocí nálepek s runou nebo stuhou, která musí být nošena viditelně. V ideálním případě byste měli soupeři jasně ukázat, že vaše zbraň je magická (tj. pokud váš meč hoří, není možné to schovat a oznámit to při prvním zásahu).

 

Zranění

Pokud jste zasaženi do nechráněné končetiny, hrajete zranění. 

 • Zraněná horní končetina není schopna pokračovat v boji ani držet jakýkoliv předmět. Ten tedy upustíte na zem. Pokud je k ovládání vaší zbraně potřeba obou rukou, nemůžete s ní nadále bojovat. (Ke které zbrani jsou potřeba obě ruce, bude rozhodnuto u schvalování.)
 • Zraněná spodní končetina vás neudrží a vy padáte na zem (minimálně na koleno). Není dovoleno pokračovat v boji a skákat u toho na jedné noze.
 • Zásah trupu vás okamžitě vyřazuje z boje. Upadáte do agónie.
 • Postava, která prodělala zranění, se nadále neúčastní boje, pokud k tomu není donucena. Tj. pokud vám někdo ošklivě poseká ruku, pokusíte se utéct nebo vzdát, pokud to situace umožňuje. Prosím, nikdo z vás není superhrdina. Hlavní je přežít.

Agónie

Postava s dostatečně vážnými zraněními upadá do agónie. V tomto stavu není schopna jakkoliv interagovat kromě skučení a pláče. Tento stav trvá, dokud není postava léčena, doražena, nebo dokud má hráč vůli dál pokračovat. Pokud k ničemu z tohoto nedojde do cca 15 minut, postava umírá na vykrvácení (nikdo nepředpokládá, že budete mít stopky). Pokud kolem vás není nikdo, kdo by dokázal váš stav změnit, můžete se plazit na nejbližší místo, kde se vyskytují hráči (pokud se rozhodnete postavit a odejít, vaše postava na místě umírá).

 

Doražení

Doražení je možné provést na postavě v agónii. Provádí se pouze herně, do ležících hráčů nesekáme a nebodáme opravdu. Skutečnost, že postavu dorážíte, musíte hráči jasně sdělit.

Dorazit je možné i postavu v bezvědomí nebo neschopnou pohybu. Pravidla platí stejná jako pro agonii.

 

Podřezání

Podřezání provádíme vždy bezpečně, zbraní na to uzpůsobenou, na části těla nezbytné k životu nekryté zbrojí. Podřezání nezpůsobuje agónii. Je na něj potřeba speciální zbraň i schopnost (pobodat někoho dýkou do těla mimo zbroj je ale pořád možné)

 

Omráčení

Omráčení je možné jen obuškem k tomu uzpůsobeným. Pokud soupeř má přilbu, nelze jej omráčit.

 

Smrt

Pokud postava zemře, hráč se odebere s rukou jasně na hlavě do bestiáře a probere s organizátorem další pokračování ve hře. Všechny další informace se dozví na místě od něj.
(PS: Bude Vám stačit jeden kostým 🙂 )
(PPS: Pokud se Vám podaří přijít na způsob, jak spáchat na své postavě permadeath, budete odesláni k bestiáři až do konce hry…)

 

Povolené a zakázané pokročilé techniky

Terén je na mnoha místech složitý, proto není povolené vytrhávat a páčit tyčové zbraně. (fakt jsme se to snažili vydupat, ale zdravotník nám to zakázal 🙁 )

 

Prosím, buďte něžní

Ačkoliv letos jsou všechny postavy součástí některé z armád, jsou mezi vámi křehké ženy a civilní personál. Prosím, buďte na ně něžní. Pokud bojujete s neozbrojeným civilistou, hezky to hrajte, ale nemlaťte jej doopravdy.

 

Hezky se bavte a nezmrzačte se, vzkazuje zdravotník. 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"