Pravidla pro magii a dovednosti

Pořád je to magie. I když víte, jak se to dělá.“ – Terry Pratchett

Dovednosti

 • Pojem “dovednosti” je souhrnem všech možných věcí, které postava ve hře zná, ovládá, umí či smí používat.
 • Tento seznam věcí, které umíte je vždy součástí sheetu vaší postavy.
 • Ve hře se pojem dovednosti dělí do několika kategorií podle svého druhu, jsou to:

Znalosti

 • Jsou souhrnný pojem pro dovednosti typu “pasivky”, znalosti, užívání věcí…
 • Spadá sem například užívání zbraní, meditace, ale i třeba znalosti jako je alchymie, historie a schopnost čarovat, které dovolují učit se recepty a kouzla dle předpisů.

Schopnosti

 • Je pojem obnášející všechny “aktivní” dovednosti, které však nejsou kouzly, ale spíše umem jedince, i když často též stojí esenci jako kouzla.
 • Spadá sem například věci jako ozbrojení, silná vůle, skrytí a dovednosti bestií.

Kouzla, recepty, jiné

 • Do této kategorie spadají zkrátka všechna kouzla, které se může mág učit, recepty alchymistů, či další předpisy rozvíjející konkrétní znalosti jedince.
 • Například ohnivá koule, lektvar neviditelnosti,…

Učení se nových dovedností

 • “Expení” či učení se nových dovedností během hry je omezeno, ale nechceme vám tuto šanci brát, proto platí:
 • Naučení se nové dovednosti ve hře je možné, učit vás však musí někdo, kdo danou dovednost (kouzlo, recept,…) ovládá a krásně v rámci RP vám vše vysvětlí. Abyste znalost získali, je třeba spolu s učitelem věnovat výcviku nejméně hodinu času.
 • Pozor: dovednosti označené ve vašem sheetu hvězdičkou (*) jsou náročné a jejich výuka zabere opakování a delší postup než jen pouhé osvětlení problematiky. (RP a postupná výuka třeba půl dne s praktickými ukázkami – hrajme si)
 • Takto se lze naučit pouze jednu dovednost za celý herní den (čili pátek a sobota = 2 dovednosti za celou hru).
 • Ve hře se mohou vyskytnout svitky či návody, dle kterých se je též možné dovednost naučit. Jejich pravidla, podmínky a postup je vždy psán na nich.

Kradení, podřezání a omráčení

 • Kradení je prosté: máte-li na to reálný skill a dostatečnou (ne)morálku, kraďte si jakékoli herní předměty, zbraně atp. Ovšem v rámci mezí a slušného chování.
 • Podřezání je speciální skill, který umí používat jen postava, které toto přijde v pravidlech. Není to dovednost pro každého.
 • Omračovat může každý, kdo ovládá tuto dovednost. Omráčit někoho není snadné, jak na první pohled vypadá a je k tomu potřeba znalec s danou dovedností.

Esence a její kapacita

 • Esenci v sobě váže (má) každá bytost, rostlina i nerost na světě. 
 • Pro účely hry je esence vaší kapacitou, která vám dovoluje sesílat kouzla a jiné schopnosti postavy. Zkrátka musíte využít svou esenci, abyste docílili daného efektu.
 • Pro představu: ve hře se pohybuje kapacita esence od dvou do deseti bodů.
 • Postava se nedovede dostat nad svou maximální kapacitu esence, pokud není přímo ve hře daným a konkrétním způsobem řečeno jinak. 
 • Varování: Pokud by se vám podařilo načerpat více esence, než je vaše kapacita, vystavujete se tím velmi nepříjemným následkům, jež vám budou popsány organizátorem. Dostat se na dvojnásobek vaší kapacity se rovná okamžité smrti jedince, často provázené například samovznícením…

Obnova kapacity esence

 • Každá bytost musí čas od času obnovit svou esenci a odpočinout si.
 • Ve hře se vyskytují místa a možnosti, která pravidla níže upravují. Ta mají u sebe vždy popsáno, jak fungují a co je třeba.
 • Obnova kapacity vaší esence standardně probíhá dvěma možnými způsoby:

Spánek

 • Když dobře v noci spíte, probudíte se ráno s obnovenou kapacitou esence.

Meditace

 • Tuto dovednost je třeba ovládat.
 • Probíhá v klidu soustředěním se či jinou vámi preferovanou metodou. U meditace nelze dělat nic jiného než se na ni zcela soustředit. Přerušením meditace přijde veškerý už uběhlý čas nazmar a musíte začít znovu.
 • Po 15 minutách takto klidného soustředění se vám obnoví vaše esence na maximum. Přepočítávání na poměr času meditace k doplněné esenci nelze. Jinými slovy, doplníte si všechno nebo nic. 

Únava a magická agonie

 • Klesne-li esence jedince na 0, postava upadá do bezvědomí, z kterého se po chvíli probírá, avšak je hladová, vyčerpaná, prostě bez energie.
 • Klesne-li dokonce do záporného čísla (například mám 1 esenci a sešlu kouzlo, které mě stojí esence 3 – ano, toto lze běžně udělat ve vypjaté situaci či chybě s počítáním si esence), postava upadá do tzv. magické agonie
  • Z té ji nelze probrat běžnými způsoby, pouze konkrétními kouzly či postupy, které znají postavy, jež je ovládají. Postava v magické agonii bez poskytnutí pomoci za cca 15 minut umírá a dál se řídí pravidly pro smrt.

Efekty a sesílání kouzel

 • Každá postava dostane od organizace přesný popis dovedností a kouzel, která ovládá, a jak je sesílat a užívat. V případě, že je na vás nějaké kouzlo sesláno, je sesilatel povinen vám sdělit jeho účinek co nejrychleji a nejjasněji.
 • Sesílání dovedností, efektů a kouzel může být rozličného charakteru. Velmi často záleží na čaroději a jeho znalostech stejně jako na přístupu. Detailní pravidla pro vaše kouzla budou zaslána společně s postavou. 
 • Pro představu kouzla ve hře stojí 1-3 esence dle svého účinku, síly a efektů.
 • Kouzla najdete popsána i ve Velké knize kouzel Sedmého ráje (odkaz).
 • Většinu kouzel a aktivních dovedností řadíme pod jeden z těchto základních efektů, s kterými se ve hře můžete setkat:

sugesce = vyvolání pocitu v cíli dle volby mága

iluze     = vytvoření obrazu či vidiny v cíli

příkaz     = imperativ činnosti, rozkaz

mluv s…    = umožňuje mluvit s daným tvorem mimo běžná slova

zranění     = ublížení cíli dle druhu kouzla

létání     = levitace, antigravitace, vznášení se

proměna     = změna tvaru, formy věci

ochrana     = před něčím, imunita, bariéra

silový úder     = určitý směr úderu magickou cestou

narušení     = změní působení kouzla

držení     = vynucení zůstat na jednom místě

léčení     = obnova vitality nositele

nemoc     = trvající nepříjemný efekt

oslabení     = omezení vlastností cíle

vize     = mimosmyslové vnímání místa, osoby, věci

očarování     = využívá esenci ke spojení s hmotou

Magické a nemagické kovy

 • Aktuálně jsou známy pouze dva nestandardní kovy, které při styku s magií projevují zvláštní vlastnosti. Oba tyto kovy jsou vzácné a vyskytuje se jich pouze omezené množství.
 • Prvním z nich je Monium, značené fialovou barvou/stuhou, které je na magii nezvykle citlivé a vhodné k práci s ní.
 • Jeho protikladem je Arinyum, značené stříbrnou barvou/stuhou, které je k magii téměř až netečné a magie ho nedokáže ovlivnit.

Magické, očarované předměty a identifikovatelé předměty

 • Najdete-li ve hře předmět, který je magický či jinak zvláštní, bude označen viditelně modrou stuhou či barvou a kódem, který slouží k celkové identifikaci efektů předmětu. Více “Identifikace předmětů”. Identifikace je možná samozřejmě jen těmi postavami, které se v těchto věcech vyznají.
 • Je zakázáno skrývat značení předmětu před zrakem jiného hráče (například u zbraně, kterou držím v ruce a jdu s ní bojovat). Naopak u očarovaných předmětů, kde je efekt na první pohled vidět (například ohnivý planoucí meč) je vhodné toto výrazně hlásit svému okolí.
 • Traduje se, že na světě existují i trvale kouzelné artefakty rozličných efektů. Můžete si však být jisti, že mezi postavami není nikdo, kdo by toto legendární umění tvorby artefaktů ovládal. Ve hře se však vyskytují postavy, které jsou schopny krátkodobě vytvořit kouzelný předmět a vkládat do něj rozličné efekty.
 • Naleznete-li předmět, nemusí to znamenat, že má vždy nějaký efekt. Je možné najít i pouhé příběhové, informační či předměty s osobní hodnotou pro majitele.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"