Dovednosti

Každá postava ve hře je kvantifikována seznamem dovedností, které dovede ve hře aplikovat, používat či je prostě zná. 

Dovednosti můžeme rozdělit do několika málo podskupin:

 • používání zbraní, zbrojí a jiného vercajku
 • pasivní dovednosti a znalosti (např archeologie, bylinkářství,…)
 • kouzla a recepty (fireball, lektvar zdraví,… / ano, jsou na cca stejné úrovni)

Co vaše postava umí, zná a dovede ve hře používat, vám přijde po registraci a výběru postavy s jejím potvrzením. Ano, v případě domluvy lze udělat drobné korekce a úpravy.

 

Učení se nových dovedností:

“Expení” či učení se nových dovedností během hry je omezeno, ale nechceme vám tuto šanci brát, a proto: 

Naučení se nové dovednosti ve hře je možné, učit vás však musí někdo, kdo danou dovednost (kouzlo, recept,…) ovládá a krásně v rámci RP vám vše vysvětlí. Abyste znalost získali, je třeba spolu s učitelem věnovat výcviku nejméně hodinu v kuse. 

Takto se lze naučit pouze jednu dovednost za celý herní den (čili pátek a sobota = 2 dovednosti za celou hru max).

 

Kradení, podřezání a omráčení

Omračovat může každý, splní-li podmínky (viz. bojová pravidla).

Co se kradení týče, máte-li na to reálný skill a dostatečnou (ne)morálku, kraďte si jakékoli herní předměty, zbraně atp., ovšem v rámci mezí a slušného chování (neukradnu jiným lidem třeba spacák).

Podřezání je speciální skill, který umí používat jen postava, které toto přijde v pravidlech. NENÍ to dovednost pro každého.

 

Příklad:

Jeroným, lovec z jižních stepí*

 • umí používat: dýku, tesák, jednoruční meč, luk
 • umí bylinkařit, stopovat a lovit zvěř
 • umí malé kouzlo “Mluv se zvířaty”

* jednotlivé detaily a pravidla přiloženy

 

Magie odhalená

Magie a její školy

Celý Salinan je už ze své podstaty prosycený magií a kouzly. Někdy více, někdy méně, ale v každé bytosti se nějaký ten malý kousek magie najde. Magii na Salinanu dělíme do několika škol. Málokdy se stává, že by kouzlící postava ovládala pouze jednu školu,  naopak většina mágů se zabývá alespoň dvěma směry magie z tohoto výčtu.

 

Známé školy magie jsou: 

energetická 

 • zabývá se manipulací s čistou energií a dovoluje tvořit výboje či proudy energie, příklad kouzel je blesk, fireball, ale i světlo

mentální

 • obnáší různé mentální techniky jako sugesce, čtení myšlenek, vize či věštění jako introspektivní část této školy

silová

 • dovoluje uživateli manipulovat s předměty kolem sebe či vyvolávat údery čistou silou, příklady kouzel jsou sražení, telekineze a štít

vitální

 • je škola zabývající se životem a tělem, ať už z hlediska léčení zranění, jedů a nemocí, tak naopak jejich způsobováním

esenciální

 • magie, která je v mnoha kulturách považována za neetickou, pracuje se samotnou esencí a mění její podstatu dle vůle mága, patří sem kouzla jako oživ mrtvého

transmutační

 • je magií změny, ať už fyzické z hlediska metamorfózy a přeměny, tak daleko jemnějšího na bázi alchymie a theurgie, patří sem kouzla jako proměna nebo očarování předmětu

 

Esence, kapacita a obnova

Esenci v sobě má každá bytost na Salinanu. Vyjadřuje v podstatě sílu, vlohy jedince pro magii či jeho prosycení magií, ne však už šíři jeho znalostí. Pro účely hry je esence vaší kapacitou, která vám dovoluje sesílat kouzla i jiné takto zmíněné a vyčíslené dovednosti postavy. Zkrátka musíte využít svou esenci, abyste docílil požadovaného efektu.

Ve hře se pohybuje kapacita esence od dvou do deseti bodů. Vaši kapacitu krom záznamu v popisu postavy poznáte i dle počtu barevných korálků, které dostanete na začátku od organizátorů. Korálky slouží k určení kapacity i pro jiné, zde neřešené, herní mechaniky, kde každá frakce či národ má svou individuální barvu:

Alimar červená

Aveni zelená

Císařství stříbrná

Lumeni fialová

Převtělení černá

Trpaslíci zlatá

Obnova kapacity probíhá meditací, soustředěním se či jinou vámi preferovanou metodou. Nelze u meditace dělat nic jiného, než být v klidu a plně soustředěný na obnovu esencí. Přerušením meditace přijde vniveč. Po 15 minutách takto klidného soustředění se vám obnoví vaše esence na maximum. Přepočítávání na poměr času meditace k doplněné esenci nelze. Jinými slovy, doplníte si všechno nebo nic. 

Takto na maximum se obnoví i po vyspání, tudíž se ráno vzbudíte s plnou kapacitou (pokud jste spali alespoň pár hodin, 20 minutový “šlofík” vám nepomůže).

Ve hře se mohou objevit i zvláštní místa urychlující meditaci, či disponující jinými vlastnostmi ovlivňujícími magii. Buďte si jisti, že jakmile takové místo naleznete, bezpečně jej poznáte a stejně tak i jeho účinky. 

Čerpání esence, její kradení či práce s ní je součástí informací postavy, která toto dovede, není to však obvyklá dovednost.

 

Únava a magická agonie

Klesne-li esence jedince na 0, postava upadá do bezvědomí, z kterého se po chvíli probírá, avšak je hladová, vyčerpaná, prostě bez energie.

Klesne-li dokonce do záporného čísla (například mám 1 esenci a sešlu kouzlo, které mě stojí esence 3 – ano, toto lze běžně udělat ve vypjaté situaci či v případě chyby s počítáním si esence, nemělo by se to však dít pravidelně), postava upadá do tzv. magické agonie. Z té ji nelze probrat běžnými způsoby, pouze konkrétními kouzly či postupy, které znají postavy, jimž tyto dovednosti přísluší. Postava v magické agonii bez pomoci za cca 15 minut umírá a dál se řídí pravidly pro smrt.

Postava se nedovede dostat nad svou maximální kapacitu esence, pokud není přímo ve hře řečeno jinak. Varování pro vás: dostat se na dvojnásobek vaší kapacity se rovná okamžité smrti jedince, často provázené například samovznícením či explozí organismu. Nadbytek esencí může mít na postavu neblahé následky všeho druhu.

 

Efekty sesílání kouzel

Každá postava dostane od organizace přesný popis dovedností a kouzel, která ovládá, a jak je sesílat a užívat. V případě, že je na vás nějaké kouzlo sesláno, je sesilatel povinen vám sdělit jeho účinek co nejrychleji a nejjasněji.

Pro představu kouzla ve hře stojí 1-3 esence dle svého účinku, síly a efektů.

Většinou kouzel a aktivních dovedností řadíme pod jeden z těchto základních efektů, s kterými se ve hře můžete a zaručeně setkáte:

sugesce = vyvolání pocitu v cíli dle volby mága

iluze     = vytvoření obrazu či vidiny v cíli

příkaz     = imperativ činnosti, rozkaz

mluv s…    = umožňuje mluvit s entitami dle energetické náročnosti

zranění     = ublížení cíli dle druhu kouzla

létání     = levitace, antigravitace, prostě flying

proměna     = změna tvaru, formy věci

ochrana     = před něčím, imunita, bariéra

silový úder     = určitý směr úderu magickou cestou

narušení     = změní působení kouzla

držení     = vynucení zůstat na jednom místě

léčení     = obnova vitality nositele

nemoc     = trvající nepříjemný efekt

oslabení     = omezení vlastností cíle

vize     = mimosmyslové vnímání místa, osoby, věci

očarování     = využívá esenci ke spojení s hmotou

Sesílání dovedností, efektů a kouzel může být rozličného charakteru. Velmi často záleží na čaroději a jeho znalostech stejně jako na přístupu. Detailní pravidla pro vaše schopnosti budou zaslána společně s postavou. 

Dále se vám může zcela běžně stát, že vám někdo či něco způsobí popáleniny či omrzliny.

Oboje znamená, že až do vyléčení tohoto efektu nemůžete používat  zasaženou končetinu (nelze s ní bojovat ani dělat jakoukoli složitější manuální činnost). Máte-li omrzliny/popáleniny na hrudníku, nesmíte běhat.

 

Magické a nemagické kovy

Jsou známy pouze dva nestandardní kovy, které se vůči magii chovají jinak, než je běžné pravidlo. Oba tyto kovy jsou vzácné a vyskytuje se jich pouze omezené množství po celém kontinentu.

Prvním z nich je Monium, značené fialovou barvou/stuhou, které je na magii nezvykle citlivé a vhodné k práci s ní.

Jeho protikladem je Arinyum, značené stříbrnou barvou/stuhou, které je k magii téměř až netečné a magie ho nedokáže ovlivnit.

 

Magické a očarované předměty

Najdete-li ve hře předmět, který je od pohledu či po prozkoumání magický, bude označen viditelně modrou stuhou a kódem, který slouží k celkové identifikaci efektů předmětu u některého z organizátorů. Samozřejmě jen těmi postavami, které se v těchto věcech vyznají.

Je zakázáno skrývat značení předmětu před zrakem jiného hráče (například u zbraně, kterou držím v ruce a jdu s ní bojovat). Naopak u očarovaných předmětů, kde je efekt na první pohled vidět (například ohnivý planoucí meč) je vhodné toto výrazně hlásit svému okolí.

Traduje se, že na světě existují i trvale kouzelné artefakty rozličných efektů. Můžete si však být jisti, že mezi postavami není nikdo, kdo by toto legendární umění trvalého očarování předmětů ovládal. Ve hře se však vyskytují postavy, které jsou schopny krátkodobě vytvořit kouzelný předmět a vkládat do něj mnohé efekty.

 

Krátká verze a shrnutí:

esence = vaše kapacita na aktivní dovednosti, meditace doplní na max. kapacitu

esence 0 = mdloby, slabost, únava

esence je záporná = magická agonie, nutná odborná záchrana

školy magie:

energetická, mentální, silová, vitální, esenciální, transmutační

ve hře se setkáte s efekty:

sugesce, iluze, příkaz, mluv s…, zranění, létání, proměna, ochrana, silový úder,

narušení, držení, léčení, nemoc, oslabení, vize, očarování

značení: 

modrá stuha + kód = magický předmět

fialový kov = magicky potentní Monium

stříbrný kov = magicky odolné Arinyum

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"