Od roku 499, kdy se národy domluvily na prvních náznacích budoucí spolupráce, bylo jasné, že bude třeba zabezpečit průchod karavan od jednoho národa k druhému přes obávanou Pustinu. Jako nejlepší řešení se ukázalo založit skupiny, které budou znát nástrahy Pustiny jako žádný jiný. Během několika let se z těchto skupin zformoval řád Ochránců. 

Ochránci se po dlouhé roky snaží vytvořit v rámci možností bezpečné stezky, po kterých bude možné přepravovat zboží či cestovat napříč kontinentem. K tomu bylo kromě samotných stezek nutné vybudovat osady, Ochránci nazývané Stanice, kde by nejen oni, ale všichni členové karavan měli možnost odpočinku za relativně bezpečnými zdmi. K vybudování Stanic velmi přispěly smlouvy, které uzavřeli Ochránci s uskupením známým jako Síť. Zatímco Ochránci se starají o existenci osad jako takových a o jejich bezpečnost před okolním, často velmi nepřívětivým světem, Síť zajišťuje pohostinské a ubytovací služby. 

Stanice se nacházejí jedna od druhé ve vzdálenosti den cesty karavany, v závislosti na terénu. Různé jsou jejich velikosti. Naprostá většina z nich má minimální posádku, často se skládající pouze z jednoho Ochránce a jednoho člena Sítě, a ani nemají jméno – pouze číslo. Ale existují i velké Stanice, vzniklé na křižovatce stezek. Největší z nich, nacházející se nedaleko mýty opředeného města Kontis, dostala jméno Nová Naděje. Na druhou stranu ale existují i Stanice bez trvalé posádky.

Nyní se píše rok 523. Od oficiálního založení řádů uplynulo 20 let a pohyb na stezkách se stal denním chlebem nejen Ochránců, ale společně s nimi i pro mnoho kupců, diplomatů a různých specialistů, zejména členů napříč ostatními Řády. Zatímco místy je průchod po stezce jen nudná a relativně bezpečná rutina, stále existují části, po nichž si i zkušený Ochránce oddechne, pokud se mu povede převést tudy karavanu s celým nákladem a bez jakékoli ztráty na životech. Zatímco místy je největším nepřítelem nevyzpytatelný terén, jinde jsou to pravidelné útoky kree´pu či jiných bestií přežívajících v Pustině a lačnících po čerstvém masu, zatímco v dalších částech zase můžete narazit na nomádské kmeny, které nejsou příliš nadšeny z toho, že přes jimi nárokované území prochází někdo cizí.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"