Mapa    Obyvatelé    Osada    Tvrz   Retra

Město, kde by měl mít své sídlo Dračí řád. Pravděpodobně se jedná o městský stát, který by se měl rozkládat daleko na východě kontinentu, na poloostrově. Dračí řád by měl být technologicky nejvíce rozvinutým klanem, takže se dá předpokládat, že i jejich město nebude v tomhle ohledu pozadu. První průzkumná výprava podala hlášení, že na Salinanské poměry neskutečně vyzbrojení rytíři přišli odvést Alastanna a Adreannu právě do Retry. S nikým jiným se nehodlali bavit a celkově vystupovali velice arogantně a povýšeně. Těžko říci, zdali jen první průzkumná výprava narazila na skupinu vojáků co šli splnit úkol a v Retře třeba existují i diplomatičtěji zaměření jedinci, nebo zdali tento přístup bude mít k Salinanským většina obyvatel. 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"