Mapa    Obyvatelé    Osada    Tvrz   Retra

Obyvatelé Donya Aydahar žijí v klanech, které jsou prakticky obdobou říší na Salinanu. Každý z klanů osidluje území, které považuje výhradně za své. Zatím se však nepodařilo průzkumníkům zjistit, jak velká jsou klanová území a zdali vůbec klany mají nějaké společné hranice. Vypadá to, že území jednotlivých klanů jsou od sebe často velice vzdálená a členové jednotlivých klanů se mimo obchodu prakticky nepotkávají a vzájemně se ani nevyhledávají.

Dračí řád

Jak již název napovídá, řád uctívá Draky a pravděpodobně hojně využívá i dračí symboliku – První průzkumná výprava potkala rytíře v dračích maskách. Řád je nejvíce rozvinutým klanem co se týká technologií a věd, sídlící ve městě jménem Retra na východě kontinentu. Je známo, že Dračí řád odešel do Nového světa ze Salinanu a aktuálně je to právě on, kdo má v držení Tvrz a nejbližší okolí Brány Draků. Na první pohled však nic nenasvědčuje tomu, že by Dračí řád oblast skutečně hlídal. Jediný kontakt, který s Dračím řádem měla První průzkumná výprava bylo, že na Salinanské poměry až neskutečně skvěle vyzbrojení rytíři přišli odvést Alastanna a Adreannu do jejich sídelního města – Retry. Rytíři vystupovali velice nepřístupně a nevypadali, že se s někým chtějí bavit. 

Lesní Lid

Žijí ve Hvozdu obklopujícím Tvrz, a Bránu Draků. Klan uctívá nade vše přirozený koloběh života a je velmi citlivý na svůj Hvozd a případně jakékoli zásahy do něj. Nemají příliš v oblibě Tennebri. První Průzkumná výprava se nedlouho po svém příchodu setkala s obchodníkem Edernem, který vypadá, že by mohl být prostředníkem při další diplomacii a možná i obchodu s klanem Lesního lidu.

Strážný Kruh

Byl to právě Strážný Kruh, komu původně patřila Tvrz s věží. Z klanu pochází Bdící, který pomohl s odesláním zprávy na Salinan a také s ním odešli k jeho klanu dva členové První průzkumné výpravy. Významné jsou pro Strážný kruh učenci a znalosti. Není zcela známo, kde klan přebývá, předpokládá se, že mu patří druhé město, které bylo vidět na mapě kontinentu v její severní části.

Tennebri

Klan, který žije v podzemí. Jeho říše by se měla rozkládat prakticky pod celým kontinentem. Tennebri často doprovázejí Arachnidé, velcí pavouci z podzemí, kteří jim slouží. Pravděpodobně je pro tento klan velmi důležitá magie, mají ale problémy se získáváním esence v podzemí. Na celém svém území mají pouze jedno bezpečné esenční místo, proto se přizpůsobili tím, že nejen zcela běžně čerpají esenci z jiných bytostí, ale dokáží ji i ukládat do zvláštních schránek. 

Zajímavé je také matriachální uspořádání jejich společnosti. K Tennebri odešel jako host trpaslík z první průzkumné výpravy. 

Apanové


Mají svou říši daleko na severu kontinentu. Výprava nalezla pouze jednoho mrtvého Apana. Od ostatních klanů se všakdozvěděli, že Apanové mají svou podvodní říši a na souši musí n
osit mokrý šáte k na krku zakrývající jím žábry.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"