Ochránci                    Věční poutníci                    Síť                    Řád vycházející hvězdy

 

Anotace řádu

Mágové, v mnohých zemích omezováni vlastními vládami, velice rychle využili dosud nevídané svobody uvnitř Pustiny a vytvořili novou organizaci, poskytující jim možnosti bádat a cestovat i daleko za jurisdikci kteréhokoliv z národů. 

Z počátku se sešla jen hrstka bohatých mágů z celého Domhanu, aby vzdorovala šířící se Pustině i hrozbám dalece přesahujícím znalosti národů z uzavřených rájů.
Narozdíl ale například od nevázaných Lumenů hlásají moto: “Kontrolovanou magií ke svobodě”. Pevně věří, že díky spojení znalostí všech budou schopni nejen zachránit svět před kataklyzmaty, ale také vytvořit novou svobodnou společnost, kde bude možné otevřeně mluvit o palčivých otázkách magie a jejího vlivu na svět.

 

Založení řádu

Řád byl založen roku 501 skupinou šesti mágů, reagujících na informace o Kontis a úpadku okontské říše. Tato šestice velice bohatých osobností se rozhodla vytvořit lóži dohlížející na legální šíření možností zkoumat veškerou magii a vzdělání obecně.
Za jejich založením stála smlouva o vytvoření neutrálního území uvnitř Freidonské delty. Ačkoliv se na papíře jednalo jen o několik skoro neobyvatelných skal mezi nevypočitatelnými proudy, magickými bouřemi a nepřátelskými stvůrami, řád toto místo velice rychle využil a za pomoci magie stabilizoval. 

Tento akt je od té doby považován za ukázku možného kladného vlivu magie na okolí, ne jen jejích destruktivních vlastností.

Vzhledem k faktu, že Thaerthen byl původně prošpikovaný ještěry, díky jejich životu ve znečištěných vodách odolnými proti magii, ustanovili si místní mágové poznávací znamení v podobě ještěřího zubu začleněného do náhrdelníku.

 

Historie a vývoj do dnešní doby

501 – řád založen Aurasem va Trieris v jeho venkovském sídle. V této době se jednalo pouze o drobný avenský venkovský spolek

503 – prosazení legality řádu u vlád a deklarace oficiálního ustanovení

506 – konec stavebních prací na sídle Thaerthen nedaleko Freidonu

508 – první volba vrchního arcimága řádu

513 – oslavy 10 let od oficiálního založení řádu se zúčastnili zástupci všech národů. Bylo spočítáno 73 aktivních členů

515 – začátek jednání s představenými ve Freidonu o založení univerzity

518 – počet členů prudce narostl. Odhady mluví o přiblížení se 800 aktivních členů po celém Domhanu

 

Zaměření řádu a sféry vlivu

  1. Studium a vzdělávání – primárně studium magie, jejích možností, dopadů na prostředí a rizika
  2. Studium aplikace magie v každodenním životě
  3. Obecná osvěta o přínosech a regulaci magie
  4. Vytvoření jednotného a zdokumentovaného systému magie
  5. Pomoc v boji proti magickým tvorům a efektům divoké magie

 

Sídlo a vedení řádu

Řád sídlí v pevnosti Thaerten jižně od Freidonu na skalnatém ostrově ve Freidonské deltě.
Samotné sídlo využívá silné magické pole delty a prastarého artefaktu získaného z vykopávek na území Okontů. Ačkoliv to, že jeho původ a účel je neznámý, způsobuje mnohé diskuse o bezpečnosti této technologie, fakt, že citadela vytváří bezpečné a obyvatelné prostředí, je pro mnohé ukázkou prospěšnosti řádu jako takového.

Nejstarší z mágů, avenský druid Peirsil, je do této chvíle stále nejvyšším arcimágem. Pětice jeho přátel dosud zaujímá významná postavní.
Ačkoliv se řád snaží vystupovat jednotně, jeho vedení je rozdrobené a záleží více na jednotlivých arcimázích než na centrálním vedení.

 

Hiearchie a struktura řádu

Řád je rozdělen do několika desítek drobnějších citadel, každé vedené vlastní radou s arcimágem v čele.
Celý řád je veden vrchním arcimágem, řečeným Veliký, který je určován do konce svého života. V tuto chvíli jím je stále ještě první Veliký, obřad předávání pravomocí tedy byl teoreticky několikrát probírán, ale nikdy zatím reálně neřešen
Během ustanovení řádu vznikla doktrína ohledně zakládání citadel ve všech významných městech i městečkách po celém Domhanu a výhledově Salinanu.
To se bohužel za posledních několik let nepodařilo. 

Tato doktrína vedla k větší samostatnosti jednotlivých citadel a minimalizaci vlivu vrchního arcimága na jednotlivé buňky.
Poznámka: Titul arcimág v ustanovení řádu označuje mága, který došel velkého vědění, tedy ovládl všechny školy magie až do sedmé zkoušky. Reálně v tuto chvíli na Domhanu nežije jediný skutečný arcimág, mistři jednotlivých citadel se tak ale přesto označují.

 

Diplomatické dohody, smlouvy, financování

Řád je legálně ustanoven na neutrálním území v nebezpečných skalách Freidonské delty.

Je financován převážně soukromými subjekty z celého Domhanu. Výzkum je obecně považován za prospěšný. Díky otevřenosti řádu s jeho poznatky není problém sehnat financování jak z řad vojenských subjektů, národních i soukromých, tak i od jednotlivých církví a sekt.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"