Lumeni

Jejich území, rozprostírajícímu se na západním pobřeží, se říká Země světel. Lumeni jsou národem, který uctívá Mága a po jeho vzoru spjal svůj život s magií, miluje magii a staví na ní celý svůj život. Po mnoho generací Lumeni využívají magii prakticky ke všemu. Neuznávají technologii, v jejich světě ji plně nahrazuje magie. K čemu povoz s koly, když můžete nechat náklad prostě levitovat? Ale přesně jak se říká v příbězích, každá magie má svojí cenu. Všudypřítomné magické reziduum způsobuje v zemi Lumenů chaos a nestabilitu. Slunce byste se zde snažili zahlédnout marně, od největší citadely Ayworen na severu až po přístav Freidon na samotném jihu země panuje na obloze šero až přítmí protkané barevnými záblesky z neustálých magických bouří. Magický smog prostupuje vším a způsobuje, že i sebemenší zrníčko prachu vydává svou barevnou záři. 

V dřívějších dobách všichni Lumeni uměli aktivně sesílat a vytvářet nová kouzla, ale v současné době je to s nimi tak, že se rodí s určitými magickými schopnostmi, které využívají naprosto instinktivně, mohou je rozvíjet nebo nechat stagnovat, ale nikdy nebudou schopni naučit se jinou dovednost než tu, která je jim vrozená. Jen hrstka z nich dnes umí aktivně čarovat a pracovat s kouzly. Ti jsou ihned, jakmile je u nich tento talent rozeznán, odebráni rodičům a posláni do srdce citadely Ayworen, kde sídlí vládnoucí vrstva tzv. mocných, kteří dohromady tvoří Konkláve, jež stojí v čele země. Nikdo dnes neví, kolik členů vlastně Konkláve má, ale jisté je, že by se nikdo jejímu slovu neodvážil vzdorovat. 

Když pomineme mocné, společenské postavení si v Zemi světel každý musí vydobít, často za pomoci své schopnosti. Čím užitečnější schopnost, tím větší předurčení pro to, být společensky vážen. Naopak naprosto neužitečná a nepopulární schopnost je téměř jistým umístěním mezi spodinou žijící v drsném prostředí venkova za hradbami citadel. 

Život v nestabilním prostředí národ Lumenů pochopitelně poznamenává. Krom toho, že si libují v barvách, jimiž jsou neustále obklopeni a jež dominují jejich oděvům, obdivují také zdobení těla, ať již ve formě tetování, či líčení, které není jen výsadou žen. Mnozí Lumeni se již příliš nepodobají lidem. Neustálé vystavení magii a její užívání k nejrůznějším fyzickým vylepšením u nich způsobilo tělesné deformace a mutace. Zasažen je také jejich duševní stav. Mnoho Lumenů má sklony dříve či později se začít chovat poněkud excentricky až vyšinutě. Má to však své plusy, lumenská společnost je poměrně dost benevolentní a příliš si neláme hlavu s normami chování. V méně významných sporech se uplatňuje zvykové právo nebo právo silnějšího, v naléhavějších situacích platí slovo mocných. 

U svých sousedů se tento národ dost často setkává s nepochopením, ba dokonce averzí, ačkoli sami Lumeni netuší, proč. Snad to má něco společného s magickou devastací jejich území, která se tu a tam rozšíří i na území sousedů. Ale co jsou takové záplavy nebo sesuv půdy mezi přáteli, že? Dobré byliny v dýmce to spraví. 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"